Het Soeriks Muziek Gezelschap slaat zich door de crisis heen

SOERENDONK – De activiteiten zijn zowat allemaal gecanceld. De Facebookpagina loopt een paar maanden achter, er komt geen geld in het laatje en er wordt nauwelijks nog een noot gespeeld. De muzikanten van het Soeriks Muziek Gezelschap (SMG) en van de jeugdafdeling Zurriks Muziek Gezelschap (ZMG) hebben last van de corona-afspraken. Bestuursleden Carina van der Heijden en Stefan Ras blijven desondanks positief.

Tekst Evert Meijs, foto’s Hennie Roosen, archief SMG.

Stefan is door de jaren heen nauw verbonden met het SMG. “Als secretaris bespeel ik al van kinds af aan de trompet en probeer ik met het bestuur in deze maanden toch regelmatig contact te onderhouden met de leden.” Carina hanteert de klarinet. Als bestuurslid en lid van de pr-commissie legt ze uit dat door de jaren heen de muziekkeuze wel is aangepast, rekening houdend met de leden die al vanaf het begin lid zijn en de nieuwe leden die soms weer andere wensen hebben. “De muziekcommissie kijkt daar telkens naar. We hebben onze muziekmap zelfs ooit eens helemaal leeg gemaakt om weer volledig vooraan te beginnen. Nu staan popnummers ook op het programma zoals filmmuziek, Deep Purple, Abba  en Pirates of the Caribbean.”  

Muziekschool Grensland

“Het SMG bestaat vanaf 1989”, aldus Carina, “en werd opgericht als boerenkapel voor carnaval.” Stefan: “We doen nog wel enkele carnavalsactiviteiten, maar zijn inmiddels uitgegroeid tot een muziekgezelschap in de breedte. We doen ook een eigen proms, genoemd Zurrik Live, wat we ééns in de vijf jaar organiseren. Dat is wel ons hoogtepunt. De laatste keer was in 2019.” Volgens Carina zijn er 34 leden in het SMG en in de jeugdclub ZMG 12.  Dan leggen de beide bestuursleden uit dat alle jeugdleden les volgen op Muziekschool Grensland, voor cursisten uit Hamont, Achel en Cranendonck. “Alle harmonies en muziekverenigingen vallen allemaal onder die school en er vindt een eigen muziekopleiding plaats met individuele lessen. “Wij noemen ons geen harmonie en ook geen kapel, maar een muziekgezelschap. Daarom staan we open voor iedereen die zich aanmeldt en kijken we of het muziekinstrument bij ons past. We hebben in het grote orkest zelfs een violiste.”, zo luidt het.

Geen agenda

Het jaarprogramma van het gezelschap bevat allerlei componenten. “Natuurlijk zijn er als eerste de repetitieavonden op donderdag in Gemeenschapshuis Den Donck in Soerendonk, onder leiding van dirigent Toine van Gompel uit Veldhoven.  Daarbij is de gezelligheid ook belangrijk. Maar als we toewerken naar Zurrik Live wordt het natuurlijk wel wat serieuzer”, volgens Carina. Een keer per jaar is er bovendien een concert, waarvoor soms ook artiesten van buiten worden uitgenodigd. Daarnaast vindt bij kasteel Cranendonck het evenement Bourgondisch Cranendonck plaats, waarbij naast het SMG nog meer muziekgezelschappen deelnemen. “Dat trekt altijd veel volk”, zegt Carina trots.

Maar de agenda van het Soeriks Muziek Gezelschap en van het Zurriks Muziek Gezelschap is nu leeg. Geen rommelmarkt geen optreden met carnaval tijdens de bonte avond en het prinsenbal en geen familiedag of –weekend buiten de gemeentegrenzen.

Raamconcert

Het werven van nieuwe leden gebeurt meestal in de basisschool. “Dit jaar hadden we vanwege corona een raamconcert bij basisschool St.-Joan in Soerendonk in samenwerking met muziekhuis Maarheeze. Er stonden vier muzikanten voor het raam te spelen en de leerlingen binnen moesten allerlei vragen beantwoorden”, zegt Carina en Stefan vult aan: “We deden het ook omdat het voor de school moeilijk is om in coronatijd muzieklessen te geven.” Maar de grootste verandering is natuurlijk dat de repetities helemaal stil liggen. “In het begin van de coronacrisis hebben we de 2-meter-regel toegepast in De Donck, maar we zijn toch maar gestopt omdat het geen haalbare kaart was”, zo laat Stefan weten. 

Nieuwe plannen

In de afgelopen periode zijn er nog wel twee bijeenkomsten geweest; de jaarvergadering op 1,5 meter en seizoenafsluiting de week daarna. “Wel behelpen, en de gezelligheid is dan ook wel minder.” Tussen maart en juni is er onderling contact gelegd door videobellen en is er online een quiz georganiseerd. Na de vakantie hebben we enkele keren mogen repeteren en kort daarna kwam dat ook weer stil te liggen. “In december hebben we iedereen thuis een pakketje gebracht en uitgenodigd voor ’n tweede quiz. Mooi om te zien dat bijna alle leden deelnamen en enthousiast waren”, zegt Stefan trots. Inmiddels werkt het bestuur weer aan een nieuwe online activiteit. “Maar dat is nog een verrassing, hoor!” zeggen de bestuursleden, die er alle vertrouwen in hebben dat het goed komt met het gezelschap, waarbij het jongste lid 15+ is, en het oudste lid 75+. “We houden het hoofd wel boven water.”