216e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar [email protected]

Vorige week was de zin:

Ik heb een 8 voor de tafel van 7 van de meester.

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Ik heb ’n aacht vur de toffel van zeuve van de mester. Maar ook: Eeg heb un aacht veur de taofel van zeuven van de mester. Oftewel: Ich hab un aacht, vur du toffel van zeuve van du mester gekregen.

BUDEL:  Ig haw un aacht vur de toaffel van zeuve van de mester.

BUDEL-SCHOOT: Ich hêb van de mêster un acht gekrege vur ut töffelke van zeuve. Maar ook: Eech hêb un 8 vur de toffel van 7 van de mèster.

BUDEL_DORPLEIN: Ich heb un acht vur de toafel van zeuven vanne mèster.

HAMONT:  Ich hèm ’n ââcht vur de toffel van zeûve vanne mèster.

ACHEL: Ig hem ’n aacht vur de toffel van zeuven van de mèster.

NEERPELT: Ich hem ’n aacht vur de toffel van zeuven van de mister. Maar ook: Ig hem èn 8 vur de toffel van 7 van de mister.

OVERPELT: Pa, ich hem ’n aacht van de miester vur mèn tafel van zeuven. Maar ook: Pa, ich hem ’n aacht van de miester vur ’t rèkene mè de tafel van zeuven.

BRUSSEL: Kem een acht vui de toefel va zeive van de miester.

ASTEN: Ik ha un aacht vur de taoffel van zeuve van dieje mister.

NUENEN: Ik hai un ácht veur de taofel van zeuven van de mister

OPSTAL: Miester ik em en 8 veur de toufel van 7.

DEURNE: Ik heb un aacht vur de toffel van zeuve van de mister

STRAMPROY: Ich heb un acht veur de toafel van zeve van de meister.

DRACHTEN: Ik haw in 8 foar de 7-tabel fan ‘e master.

VENLO: ik heb ein acht veur de tafel van zeve, van de meister.

HELMOND: Kheben áágt vur de taffel van zeuve van de mister.

EINDHOVEN: Ik hai un aacht veur de toffel van zeuven van d’n mister.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van.

De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Ik kocht een nieuwe auto en mijn vader zei: Daar mag je trots op zijn. Ga er goed mee om.  

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar [email protected] dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.