Gemeenteraad geeft groen licht voor restauratie kapel Ursulinenklooster

HAMONT-ACHEL – Het licht staat op groen voor de bouwkundige restauratie van de kapel van het Ursulinenklooster van Hamont-Achel. Ook de glasramen worden gerestaureerd. De gemeenteraad heeft hiervoor de lastvoorwaarden en de gunningswijze unaniem goedgekeurd.

Door Roy de Leijer

Om de subsidie voor het restauratieproject veilig te stellen wil het college tempo maken met het uitvoeren van de werkzaamheden. “We willen daarom zo vlug mogelijk actie ondernemen. Dit om verloedering te voorkomen”, lichtte schepen Jacky Umans (PRO) het raadsvoorstel toe.

De discussie in de gemeenteraad spitste zich vooral toe op de herbestemming van het kloosterterrein. Theo Schuurmans (CD&V): “Wij gaan nu restaureren, maar wat gaan we er straks mee doen.” Volgens hem ontbreekt het bij het zoeken naar een herbestemming aan een open participatietraject. “Daarmee kan worden voorkomen dat het straks alleen nog maar gaat over de kleur van de stoelen en de soort bomen”, aldus Schuurmans.

Schepen Bèr van de Schans (Pro) liet weten dat het college bezig is met het opstellen van en nieuw masterplan. Van de Schans: “Binnen afzienbare tijd komt er een plan voor de hele site.” 

Wel zouden nieuwbouwplannen van de basisschool er volgens Van de Schans en Umans toe kunnen leiden dat het masterplan gedeeltelijk moet worden bijgesteld. Volgens Umans hebben de nieuwbouwplannen niet rechtstreeks gevolgen voor de site, maar kunnen ze wel degelijk een impact hebben. Hij sprak de verwachting uit dat het nieuwe masterplan nog dit voorjaar aan een gemeenteraadscommissie wordt gepresenteerd. Umans: “Dan kan iedereen zijn zegje over de plannen doen.” 

Door John Scholte – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21555715