Laatste loodjes voor herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

LEENDERSTRIJP – De herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa door Waterschap De Dommel nadert zijn voltooiing. Vorig week is er gestart met de afrondende plant- en graafwerkzaamheden. 

Door Roy de Leijer 

In het gebied ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, slingert de Oude Strijper Aa weer bijna zoals vroeger door het landschap. Met de nieuw gegraven beek wordt de droogte en wateroverlast in het gebied tegengegaan. Daarnaast is het stimulans voor de biodiversiteit. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste loodjes van de grondwerkzaamheden. Behalve de nieuw gegraven beek, waardoor het water al volop stroomt, wordt in totaal een zone van gemiddeld dertig meter breed onder handen genomen.

Vorige week is er een begin gemaakt met het planten van ruim 9500 stuks b100osplantsoen, voornamelijk elzen. Langs de nieuw gegraven beek wordt verder onder meer hazelaar en vogelkers geplant. In totaal plant de aannemer 100 bomen langs het traject, waaronder zomereik, haagbeuk, fladderiep en zomerlinde.

“Nu ziet het er nog kaal uit, maar volgend voorjaar herken je deze omgeving niet meer terug. De bomen zorgen onder meer voor schaduw waardoor het water in de beek niet meer zo snel opwarmt”, vertelt projectleider Roel Dobbelsteen van Waterschap De Dommel.

Met het beekherstelproject wordt de ruilverkaveling Buulder Aa-Strijper Aa, die vanaf 1973 heeft plaatsgevonden, gedeeltelijk omgekeerd. De kaarsrechte beek die destijds is aangelegd om het water snel af te voeren kronkelt weer over een lengte van ruim twee kilometer. Daardoor wordt er meer water in het gebied vastgehouden. De nieuwe Oude Strijper Aa is ondieper en smaller aangelegd, met als gevolg dat de waterafvoer vermindert, maar blijft het water wel stromen. De bufferfunctie is verder onder meer versterkt door het dempen van sloten. Daardoor is het beekdal beter bestand tegen drogere en nattere periodes. Dobbelsteen: “Daar heeft niet alleen de natuur last van, maar ook de landbouw. Door met drie agrariërs in dit gebied samen te werken hebben we dit project kunnen realiseren.”

Ook Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant en gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende zijn bij het beekherstelproject betrokken. In het voortraject is er ook uitvoering gesproken met andere organisaties en inwoners. “Alleen door zo’n brede samenwerking is het mogelijk om een dergelijk project te realiseren”, zegt Dobbelsteen.

Veel planten- en diersoorten plukken de vruchten van het beekherstelproject. Dobbelsteen: “Voor kleinere vissen die baat hebben bij stromend water wordt dit een nieuwe kraamkamer.” Fietsers en wandelaars moeten niet vreemd opkijken als ze bij de lage oeverrand een ree uit de beek zien drinken. Daarnaast profiteren insecten van de bloemenmengsels die langs de oevers worden ingezaaid. Verder worden er ook bijenhotels geplaatst.

Ook wordt er ingezet om natuureducatie en beleving. Via de onderhoudspaden van het waterschap is het straks mogelijk een wandeling langs de kronkelende beek te maken. Daarnaast wil het waterschap gaan samenwerken met onder meer scholen en het IVN. 

In het gebied ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, slingert de Oude Strijper Aa weer bijna zoals vroeger door het landschap. Foto: Waterschap De Dommel