Platformtekst voor behoud van Limburg als één regio

Beste mensen,

Ge hebt het waarschijnlijk in de media kunnen volgen: de Vlaamse Ministerraad is van plan om onze provincie op te delen in drie (of meer) regio’s. Als de gemeenten, organisaties en instellingen bovenlokaal willen samenwerken, dan zou dat bij voorkeur binnen de grenzen van deze regio’s zijn. Maar wij Limburgers zijn het gewoon om elkaar te vinden op provinciaal niveau als we elkaar willen ontmoeten, met elkaar willen overleggen of samenwerken. Daarom ben ik met een beweging begonnen om in het verzet te gaan. Ik kon al snel vier mensen met een heel diverse achtergrond vinden om mee in actie te schieten, en vandaag zijn er al meer dan 60 organisaties die de platformtekst ondertekenden. Dinsdag kwamen we uitgebreid in de kranten, en zo kwam de petitie voor individuele burgers ook al snel op gang: tot vandaag ondertekenden er al meer dan 1.650 mensen. Ik heb trouwens nog van geen enkele Limburger gehoord dat hij het oneens is met dit initiatief. We zijn het eens over alle partijgrenzen heen! Het zijn mensen van buiten Limburg die ons willen zeggen hoe we ons moeten organiseren.

Ook gij kunt deze petitie tekenen op www.redlimburg.be. Op deze website is ook meer informatie te vinden alsook de platformtekst. 

Hartelijke groeten,

Felix Bergers