Passend Paasgeschenk in coronatijd vanwege Samana Boseind

PELT/BOSEIND – Na twee alarmerende opstoot-pieken in 2020 van Covid-19 is de overheid nu ook weer genoopt geweest om de voorzorgsmaatregelen te verstrengen gezien de besmettingen en hospitalisaties onheilspellend stijgen. Maar de mensen van Samana Boseind zijn hoopvol en positief denkend dat het einde van de tunnel in zicht is. De risicogroepen en de ouderen kregen of krijgen nu een vaccin. Onze Samana-leden zullen binnen afzienbare tijd gewapend zijn tegen het corona-virus. En dat is goed nieuws. Het is echter nog nodig om de strikte maatregelen op te volgen. Men moet contacten buiten de eigen bubbel nog vermijden. De kernleden van Samana mogen hun zieken, bejaarden, anders-validen niet bezoeken. Samenkomsten of feestjes kunnen niet. Een telefoontje of een kort deurbezoek met een Paasgeschenkje kan evenwel enigszins de samenhorigheid en bekommernis tot uiting brengen. Zie foto!