Samenwerking IVN Cranendonck en Attender Groen

CRANENDONCK – Attender Groen verzorgt groenaanleg en onderhoud, ontwerpt, adviseert en verzorgt aanleg en onderhoud van sportvelden in heel Limburg en Zuidoost-Brabant.

IVN Cranendonck heeft Attender Groen Nederweert bereid gevonden om gratis een mobiele schaftkeet te schenken. Hierbij heeft Jos Hendriks van de gemeente Cranendonck een bemiddelende rol gespeeld. Hiervoor dank ! Op 12 maart is de aftrap gegeven voor de realisering van de IVN belevingstuin in het gebied Baronie van Cranendonck.

De belevingstuin tuin voor jong en oud wordt in eigen beheer aangelegd door de IVN tuinwerkgroep. Er is echter nog geen schaftkeet en met het wisselende Nederlandse weer is dat wel noodzakelijk. Attender Groen schenkt de mobiele schaftkeet zodat de tuingroep van  IVN Cranendonck ook op dit gebied geholpen is. Mede dankzij deze schenking kunnen op korte termijn de IVN activiteiten bij de belevingstuin gerealiseerd zijn. De basis voor natuurwandelingen, beleving van ruiken, proeven en zien van fruit, kruiden voor jong en oud wordt hierdoor gelegd. 

Op 26 maart is de schaftkeet namens Attender Groen, vertegenwoordigd door Noud Hoofwijk (links op de foto), geschonken aan het IVN Cranendonck, vertegenwoordigd door  Jos van Velthoven (rechts op de foto).  Dank aan Attender Groen voor deze mooie investering om de basis te kunnen leggen voor natuureducatie in Cranendonck.