Wa zegde doa

217e Wa zegde doa? Doa zegde wa!

Omdat het jammer zou zijn als de dialecten in onze streek zouden verdwijnen, willen we graag dat deze dialecten weer meer gaan leven bij de mensen. Daarom roepen we jullie wekelijks op om te reageren en om een Nederlandse zin om te zetten naar jullie dialect.

Stuur een e-mail naar info@zurrik.com

Vorige week was de zin:

Ik kocht een nieuwe auto en mijn vader zei: Daar mag je trots op zijn. Ga er goed mee om. 

We kregen deze keer volgende inzendingen:

SOERENDONK: Ich kócht unne ni-je wage en ós pap zeej: Doa mugde vrieëd mej zien. Hawt ‘m in ieëre. Maar ook: ich kocht unne neeje owto, an ozze Vajer zeej, do mugde gerust vrieut op zien, got ur goe an zuunig mej um. Maar ook: Eeg kocht unne neje nauto en os pap zej : Dao magde  wel fier op zien en got er mer zunnig  mej um.

MAARHEEZE: Ich kocht unne neeje wage en os pap die zeej: do kunde gereust vreed op zien. bent ur mer zuinig op.

BUDEL:  Eeg kôcht unne nijju waagu en os vàjer zeej: Doa kunde vriejud op zien. Ziet ur mèr zuunug op. Maar ook: Ig haelde meeg unne nejje wage en ozze pap zeej: doa kunde vrieët op zien, hawt m mer in ieëre.

BUDEL-SCHOOT: Eech kocht unne nèije waoge en ozze pap zee: dô kunde vriët op zien. Ziet ur mâr zuunig op.

BUDEL-DORPLEIN: Ich kôcht unnen nejje n’auto en onze pap zeej: doa mugde vriejt op zien. Ziet er zuunig op.

HAMONT:  Ich kôcht unne nèjen otto en mie voader zeej: do mugde vriejed op ziejn. Goa-ter goewd mèj um!

ACHEL: Ig hem mig ne néien otto gekocht en ozze pa zeei: Des teen en tander. Dragter zurreg veur.

NEERPELT: Ich hèm ene nouwe otto gekogt en ozze pa zee: doa mugde fier op sien. Swanjeert em mè goe. Maar ook: Ig kocht enne nouwen otto en mè voweder dien zeej: Do moede fijl op zien, slot hem mer goe goie. Ook: Ich kocht ne nowwe otto en ozze pa zeei : Do meugde gè blij mè ziejn. Slöt’m mer goe goai.

OVERPELT: Ich kòòcht nen nòwen otto en òzze pa zeej: Dò mugde vrieëd op ziên. Mer slöt ‘m gòòj!

EINDHOUT: Ik hem nen nieve otto en ozze voa dieje zei . Dowa meugde fier op zen . Zie mo da ge er gen vodde mee aan vangt.

WEERT: Ich kocht unne noeewe wage veur os pap en zag: Dao moogse trots op zeen, gank der zuenig mit om.

BRUSSEL: Ik aa ma een nuu koesj gepermitteid, en ma poepa zaa: gemuigt er fier oep zaan, mo aafdem in iere.

BRUGGE: Ken een nieven Otto gekocht en men voader zei: je mag ter preus ip zien.. Ziet er mo verzichtig mee!

NUENEN: Ik kocht unne neije waoge en ons vadder zeej: Daor magde trots op zèn. Bent er mar zuinèg op.

OPSTAL: Ik kem n’en nieven oto gekocht en meoin pa zei ge moogt er content en bleoi me zouin zet er voerzichtig mee.

DEURNE: ik koacht nun naaijen auto en onze vadder zi, daor magde gruts op zain. Gao der goewut mi um.

SITTARD: Ich hub ein nuuje auto gekocht en Mien pap zei doa moags se trots op zeen wees er zuunig op.

DRACHTEN: Ik kocht in nije auto en myn heit sei: Jo kinne der grutsk op wêze. Nim it goed.

VALKENSWAARD: ik kocht ne nieuwe wagen en ons vadder zee, got er mar goed mee um 

ANTWERPEN:  Keb een nief voituur gekocht en mijnen ouwe zee. Der meude fier oep zen. Soigneert da mor goe! Maar ook: K’em ne nieve otto gekocht, en onze pa zeij, doar meugde fiejer op zén. Soigneert em mor goe.

EINDHOVEN: Ik kòcht unne neie waoge en ons vadder zeej: Daor magde trots op zijn. Bent er maor zuinig op. Maar ook: Ik schafte un nij wage an en ons Vadder zeej doar madde grust trots op zen.

WINTELRE: Ik kocht ne nieuwe woage en onze voadder zeej: dûr kunde gerust frêet op zen, bent er mèr zùnnig op

BIEZENMORTEL: Ikke kocht unne neie waogen en ben ter trots op enne onze vadder zeej zetter zuunig op jonguh.

HENGELO: Ik heb ’n nieje wag’n koch en mien va zej: Daor mak trots op weh’n. Goa ‘r good met um.

Mocht je nu iets lezen waarvan je vindt of denkt dat het niet klopt, laat dat dan even weten. We willen hier laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn, maar ook duidelijk maken hoe klein deze verschillen vaak zijn. Verder staat het vrij om te reageren en om verhalen in te zenden. Zolang het maar over onze dialecten gaat. Zo maken we er samen een levendige rubriek van. De te vertalen Nederlandse zin voor volgende week is:

Vertaal en maak af in jouw dialect – Het stonk zo erg dat ……….. 

Stuur deze zin in jouw dialect VÓÓR DINSDAG naar info@zurrik.com dan plaatsen we volgende week de reacties en een nieuwe zin om te vertalen.