Nog enkele deelnemers gezocht voor buurtpreventieteam Maarheeze

MAARHEEZE – Binnen het project buurtpreventie Cranendonck zijn ook in Maarheeze enkele WhatsApp-groepen actief. Buurtpreventie gaan we uitbreiden met buurtpreventieteams die in herkenbare outfit door de buurt lopen. Zo’n team bestaat uit buurtbewoners die zich als vrijwilliger inzetten voor de veiligheid en de leefbaarheid in hun buurt. 

Buurtbewoners kennen immers hun buurt als geen ander. In kleine groepjes of duo’s maken zij meerdere keren per maand, al naar gelang de behoefte, een ronde door de buurt waarbij op ongewenste situaties wordt gelet. Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie en spreekt bewoners aan om met zijn allen alerter te zijn op opvallende en ongewenste zaken. Zo letten zij bijvoorbeeld op openstaande ramen en deuren, ladders tegen het huis, niet afgesloten fietsen, waardevolle spullen in het zicht enz. Van buurtpreventieteams gaat naast een signalerende werking ook een preventief effect uit. Buurtbewoners die zich in willen zetten voor hun buurt zorgen voor extra ogen en oren in de omgeving en vergroten daarmee de veiligheidsgevoelens. De buurtpreventie-leden hebben dezelfde bevoegdheden als ieder andere bewoner. Ze leren hoe zaken makkelijk bij instanties te melden. Na een korte instructie verzorgd door een ervaringsdeskundige, iemand van de politie en iemand van de gemeente kunnen de teams zelfstandig de straat op. 

In samenspraak met de gemeente zijn we als dorpsraad op zoek naar nog enkele deelnemers voor het buurtpreventieteam Maarheeze zodat we komende maand van start hopen te kunnen gaan.  Ook in Budel kunnen de initiatiefnemers nog enkele deelnemers voor hun buurtpreventieteam gebruiken. De gemeente ondersteunt het initiatief en heeft daarvoor een contactpersoon. Heb je interesse om deel te nemen stuur dan een e-mail naar t.lemmen@cranendonck.nl of bel Ton Lemmen van de gemeente op 0031 6-57707469.