Schepenhuis, hoe verder?

BUDEL – Eind 2020 startte de initiatiefgroep van Stichting De Merret (in oprichting) met een traject over de toekomst van het Schepenhuis. De initiatiefgroep heeft 280 responses ontvangen op de enquête hierover. In totaal zijn er zo’n 200 suggesties gedaan voor een toekomstige functie van het Schepenhuis. Van galerie tot ontmoetingsruimte tot een meer commerciële invulling, zoals een restaurant. 69 respondenten hebben aangegeven in de toekomst betrokken te willen blijven. Een enkeling heeft aangegeven een goed idee te hebben zonder daarbij een toelichting te geven. Daarnaast heeft een drietal personen hun idee via e-mail gemeld. De initiatiefgroep is erg tevreden met het resultaat van de enquête en kan hiermee het vervolgtraject starten”. 

Sessies in de Borgh

Intussen zijn de suggesties uit de enquête verwerkt en geordend. De intentie was om de resultaten samen met geïnteresseerden verder uit te werken in een sessie in de Borgh. Dit is nog steeds het plan maar moet vanwege corona uitgesteld worden tot een later moment. 

De respondenten die in de enquête hebben aangegeven graag mee te willen praten, zijn inmiddels via e-mail geïnformeerd. Heeft u geen e-mailbericht gezien, check dan even uw spam-box en neem dan schepenhuis2020@gmail.com op in uw contactenlijst zodat een volgend bericht niet meer in de spambox komt. Naar verwachting worden de uitnodigingen voor de Borghsessie in de tweede week van april verstuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen.

Vervolgproces

De uitkomsten van een toekomstige sessie in de Borgh delen we met de gemeenschap. De oplossingsrichtingen worden vervolgens aangereikt als een advies aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente gaat dan met het advies aan de slag en bekijkt op welke manier er kandidaten geworven kunnen worden die passen binnen de oplossingsrichtingen. De gemeente doet dit in goed overleg met ons als initiatiefgroep. 

Voor meer informatie ga naar www.schepenhuis.com of volg ons op Facebook

OLYMPUS DIGITAL CAMERA