Verduurzaming particuliere woningen zonder zorgen 

WEERT – In Weert start een wijkgerichte aanpak om particuliere woningeigenaren collectief te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. Het project is gericht op het leren hoe zo’n traject in z’n werk gaat en welke zaken en partijen daarbij van belang zijn. Weert is een van de vier Nederlandse gemeenten die is geselecteerd voor deze nieuwe aanpak.

Wethouder Geert Gabriëls: “Ik ben er trots op dat Weert uitgekozen is als één van de pilotgemeenten vanwege de duidelijke plannen die er liggen op het gebied van de energietransitie. Weert wordt door het Rijk gezien!”

Binnen de Weerter Routekaart Energietransitie zet de gemeente vol in op experimenten op weg naar een energieneutrale gemeente in 2040. Dit project is een uitgelezen kans om te experimenteren met het verduurzamen van grotere hoeveelheden woningen tegelijkertijd. De looptijd van het project is drie jaar. Met de opgedane kennis kan de gemeente ook aan de slag gaan in andere wijken. Binnenkort wordt bekeken in welke naoorlogse wijk het experiment gaat plaatsvinden: Biest of Heiligenbuurt. 

Leren verduurzamen

Woningeigenaren hebben steeds meer behoefte aan hulp bij alle stappen die nodig zijn bij het verduurzamen van woningen. De Bouwagenda ontwikkelt hiervoor op verzoek van ministerie van Binnenlandse Zaken een publieke aanpak: de Pilot Publieke ontzorging verduurzaming particuliere woningen. De pilot richt zich op naoorlogse wijken met veel dezelfde woningen, omdat deze relatief gemakkelijk collectief aan te pakken zijn en omdat de naoorlogse woningen een grote isolatieopgave kennen. Weert gaat samen met drie andere Nederlandse gemeenten (Leusden, Veldhoven en Emmen) aan de slag.

De leerervaringen richten zich hoofzakelijk op: benodigde en beschikbare data verzamelen, deelnamerespons en privacy-aspecten. Dat vraagt om een hoge mate van participatie van de inwoners van de betreffende wijk. Deelname is niet verplicht, maar biedt grote kansen voor woningeigenaren om aan de hand meegenomen te worden in het doorlopen van het verduurzamingsproces. 

Uitvoering particuliere woningen

De verduurzamingsaanpak wordt op maat gemaakt voor seriematig gebouwde particuliere woningen in de gekozen wijk. Er is geen subsidie aan verbonden voor het nemen van fysieke maatregelen in de woningen. Bewoners van andere wijken kunnen geen gebruik maken van het aanbod binnen dit project. Wel biedt het project de gelegenheid om van de aanpak te leren en op een later moment ook in andere wijken particuliere woningeigenaren met een gericht aanbod te ondersteunen.

Samenwerkingsverband

Weert ontvangt voor de wijkgerichte verduurzamingsaanpak een bijdrage van € 697.250 van het Rijk. Een tijdelijk samenwerkingsverband van partijen gaat op basis van een convenant voor Weert aan de slag. Zij ontwikkelen een aanpak om particuliere woningeigenaren een totaalaanbod te doen voor de verduurzaming van de eigen woning. Regionaal Energieloket Projecten BV ontvangt voor de uitvoering een eenmalige subsidie van € 397.250. De overige 300.000,- is bestemd voor inhuur projectleider/ambtelijke inzet voor de komende 3 jaar. 

Routekaart Energietransitie

Het experiment wijkgerichte verduurzamingsaanpak sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van de Weerter Routekaart Energietransitie. Het project is er namelijk op gericht om eerst de woningen te isoleren en voor te bereiden op de overgang naar een andere energiebron. Pas veel later zullen woningen van het gas af gaan en andere vormen van energie gaan gebruiken. De routekaart is ook opgezet met het idee om de komende jaren te experimenteren en te leren over hoe we samen de energietransitie gaan doormaken. Een aanpak met veel participatie en leervragen past hier perfect bij.