Eerste subsidie voor aankoop van groengebieden toegekend

PELT – Op 28 oktober 2020 keurde de gemeenteraad een subsidiereglement goed voor de ondersteuning door de gemeente van Peltse natuurverenigingen die groengebieden aankopen. Zopas werd de eerste subsidie toegekend aan Natuurpunt Pelt, dat een stuk natuur aankocht in de Dommelvallei.

Het wordt steeds belangrijker om de nog bestaande natuur te vrijwaren. Natuurverenigingen die terreinen beheren, spelen een cruciale rol in het behoud en de bescherming van de natuurwaarden in Pelt. Daarom wil de gemeente hun werking extra ondersteunen door de toekenning van een eenmalige subsidie bij de aankoop van natuurgronden.

Natuurpunt Pelt kon nabij de Wedelse Molen 8,76 ha natuurterrein aankopen voor 239.904,42 euro. De vereniging krijgt daarvoor van de gemeente een  subsidie van 9.970,74 euro als aanvulling op de subsidie van het Vlaams Gewest. 

Natuurpunt Pelt is blij met de gemeentelijke ondersteuning. De vereniging heeft nu de mogelijkheid om de bijna 9 ha meer natuurlijk in te richten. Met deze aankoop erbij beheert Natuurpunt in de Dommelvallei nu een open beeklandschap van bijna 35 ha. 

Het is een rustgebied voor weidevogels. Zo is het bijvoorbeeld een van de laatste plekken in de Peltse Dommelvallei waar de wulp nog broedt en elk jaar een of twee nesten kan laten uitvliegen. De wulp werd voor de fusie door Neerpelt nog geadopteerd en Natuurpunt Pelt zal de gemeente nu helpen om deze typische weidevogel te behouden in de toekomst. 

Een beheerplan moet de gronden verder inrichten in relatie tot de reeds aanwezige natuur en de veenondergrond van de Dommelvallei. Natuurpunt zal ook samenwerken met een aantal  landbouwers om te komen tot een mozaïeklandschap waarbij een aantal graslanden extensief beheerd zullen worden. Het resultaat van dit alles moet zijn dat de natuurwaarde in het gebied beduidend wordt verhoogd.