Hennepkwekerij en arbeidsmigranten aangetroffen in Budel en Soerendonk

CRANENDONCK – Op donderdag 8 april voerde het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) een bestuurlijke controle uit op locaties aan de Instraat in Budel en aan de Groenstraat in Soerendonk. D.I.T. werkte hierbij samen met medewerkers van gemeente Cranendonck, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de Politie. De controle was gericht op illegale bewoning, strijdigheid bestemmingsplan, brandveiligheid en arbeidsmigranten. Aangetroffen werd:

  • aan de Instraat: een hennepkwekerij met ca. 400 planten, elektriciteit- en waterfraude en illegale bewoning.
  • aan de Groenstraat: misstanden op het gebied van brandveiligheid, bevolkingsadministratie en arbeidsmigranten.

Controleren omdat het nodig is
Dergelijke controles zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Door deze controles gezamenlijk met andere overheidsinstanties uit te voeren kunnen eventuele misstanden in één keer worden aangepakt. Bij geconstateerde overtredingen maken de uitvoerende partijen een einde aan de illegale situaties en proberen zij herhaling daarvan te voorkomen. Bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom.

Wat kunt u doen?
Ziet u iets verdachts of heeft u vermoedens van criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan bij de politie Oost-Brabant of bij gemeente Cranendonck. Wilt u anoniem melden? Dan kunt u terecht bij www.meldmisdaadanoniem.nl of anoniem bellen via 0800 – 7000.

Over het Dommelstroom Interventie Team 
Het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van handhavingsknelpunten en ondermijnende criminaliteit. Onder de regie van dit team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarbij reden is om te controleren. Het kan ook gaan om een sterk vermoeden dat er sprake is van misstanden of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Bij controle kijken we naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het D.I.T. bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, sociale recherche, politie Oost-Brabant (Basisteam Dommelstroom en de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM)), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO). Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, de GGD, het UWV en de Belastingdienst. 

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.