Oud postkantoor afgebroken 

HAMONT – Het oude postkantoor, op de hoek van de Abdijstraat en de Burg in Hamont, werd vorige week met de grond gelijk gemaakt. Het stadsbestuur wil het goede voorbeeld geven door gebouwen zonder bestemming af te breken en zo leegstand tegen te gaan. Bovendien is er door de afbraak beter zicht gecreëerd om het kruispunt over te steken. Schepen Jacky Umans: “Vooral de zwakkere weggebruikers halen hier hun profijt uit en kunnen zo veiliger de straat oversteken. We denken dan met name aan de schoolkinderen die iedere dag de straat over moeten vanuit de Abdijstraat.” 

Naast het verhogen van de veiligheid is de sloop van het gebouw ook om te voorkomen dat leegstaande gebouwen ten prooi vallen van inbrekers of krakers. Momenteel is er nog geen nieuwe bestemming voor het terrein. Wel wordt de voorbouwlijn naar achteren gelegd, wat ook gebeurde aan de andere kant van het kruispunt, richting Budelpoort. “Op die manier worden toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen aan het wegtracé mogelijk,” legt Umans uit. “Niet dat hier onmiddellijk plannen zijn maar zo denken we aan de toekomst. Dat maakt dat de nieuwe voorbouwlijn ongeveer midden door het postkantoor komt te liggen. We zullen na de afbraak en het verwijderen van het steenpuin de zwarte zand inzaaien zodat het er netjes bij komt te liggen en plannen voor de toekomst er kunnen rijpen. Het voorste deel aan de straatkant van de Burg, blijft in handen van de stad, het achterste gedeelte, in de Abdijstraat, kan te koop aangeboden worden.”