Gezinsbond Overpelt 100 jaar

PELT – Op 10 april 2021 viert de gezinsbond van Overpelt zijn 100ste verjaardag!

De afdeling werd gesticht op 10 april 1921 met als voorzitter Alfons Kerkhofs, ondervoorzitter Peter Berben, schrijver(secretaris) Jan Giesbers en kashouder Leopold Vanderhenst. Door de jaren heen kenden we nog Mathieu Custers, Jaak Geussens, Adriaan Knevels, Lut Leroy, Jan Vandael en Jos Nouwen als voorzitter en als secretaris vinden we Henri Custers, Martin Vrijsen, Jacky Gijbels en Gunther Boes terug.

De Bond is altijd De Gezinsbeweging geweest die altijd andere en meerdere belangen voor de gezinnen naar de ministers heeft gebracht. De samenleving veranderde, de politiekers ook maar een gezin bleef wel bestaan om in die samenleving verder te leven en er gelukkige burgers van te maken. Na de Tweede Wereldoorlog, van 1940 tot 1945, lag de werking van de Gezinsbond volledig stil maar dan was er Charel Vanhelden, gemeentebediende, die de Gezinsbond terug bij de Overpeltenaren heeft gebracht. Opvallend waren ook de vieringen door de gemeente voor moeders met 10 kinderen en meer tijdens de babyboom in de jaren 50. Maar wat bovenal steeds de hoofdbekommernis was van de vereniging en nog steeds is, is het de welvaart en het welzijn van elk gezin in de gemeenschap. De Gezinsbond organiseert nog steeds veel activiteiten zoals nieuwjaarswensen, paaseierenraap, gezinswandelingen en fietstochten, zomerdagen met allerlei  spel- en sportactiviteiten, tweedehandsbeurzen, Halloween en ze waren zelfs aanwezig in de carnavalstoet van Overpelt! Afdeling Overpelt was bij de pioniers van baby-, peuter- en kleuterzwemmen (vanaf 1984). En wie weet hoeveel Overpeltenaren gebruik hebben gemaakt van korting op het openbaar vervoer, hoeveel go-passen , railpassen, leningen er geregeld zijn via het secretariaat en het verkooppunt?

De dienstverlening van de Gezinsbond Overpelt staat ook nog steeds paraat: de kinderoppasdienst (nu digitaal), het verkooppunt, kortingen bij verschillende handelaars met de lidkaart, kortingskaarten voor het openbaar vervoer… Daarnaast proberen ze ook mee te helpen bij allerlei activiteiten zoals de gemeentelijke babyborrel, het speelpaleis bij de Sint-Odafeesten, mundopelt, het huis van het kind Pelt,…. Ook zijn ze al jaren actief bij de regiowerking van de gezinsbond: ze denken hierbij vooral aan het sjoelen in de rusthuizen tijdens de wintermaanden, de Grootouders- en Seniorenactie enz. Dit jubileum echt vieren kan momenteel niet maar dat wil het bestuur zeker goed maken met een gezamenlijk feest, samen met de afdelingen Neerpelt en Sint-Huibrechts-Lille, op zondag 10 oktober.  Op deze dag zullen alle leden kunnen genieten en zetten dan ook graag de beweging open voor alle gezinnen van Pelt. Want elk gezin is belangrijk en iedereen wordt uitgenodigd om lid te worden van deze beweging en mee te vieren! Meer info op overpelt.gezinsbond.be