Burgemeester neemt petitie tegen herinrichting azc Budel in ontvangst

BUDEL – Burgemeester Roland van Kessel heeft dinsdag als voorzitter van de gemeenteraad een petitie in ontvangst genomen waarin de ondertekenaars zich uitspreken tegen de plannen voor de herinrichting van het azc-terrein in Budel. 

Door Roy de Leijer

De petitie, die door 1871 mensen is ondertekend, werd overhandigd door Budelnaar Peter Looymans. Hij nam in november vorig jaar het initiatief voor de online-petitie tegen de plannen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om het azc op te knappen en het terrein van de voormalige Nassau-Dietzkazerne opnieuw in te richten.

Aanleiding was de overlast vanuit het azc die in de ogen van de opstellers van de petitie flink aan het toenemen is, wat het gevoel van veiligheid en het woongenot aantast. 

Met de petitie dringen de initiatiefnemers aan op een goede afweging ten aanzien van de aanpassing van het bestemmingsplan dat nodig is om het COA groen licht te kunnen geven voor hun herontwikkelingsplannen van het azc Budel. 

Zij doen een oproep op de gemeente om de signalen serieus te nemen en de door hen ervaren overlast een halt toe te roepen. Hun voorkeur gaat uit naar het niet aanpassen van het bestemmingsplan. 

In totaal hebben 1.871 personen de petitie onderschreven. 43 procent heeft dit met een tekst toegelicht. 86 procent van de ondertekenaars is woonachtig in de gemeente Cranendonck.

Circa 90 procent van de ondertekenaars die hun petitie met een tekst heeft toegelicht noemt het gevoel van onveiligheid als belangrijkste argument. De restende circa 10 procent heeft een meer algemene toelichting gegeven.

Volgens de ondertekenaars is er sprake van grote overlast, waaronder winkel- en fietsdiefstallen, intimidatie, zwartrijden en openbaar dronkenschap. Het probleem zou vooral in Budel en Maarheeze spelen. “We hopen dat onze stem wordt gehoord”, aldus Looymans. 

Door alle overlast ontbreekt het aan draagvlak onder de Cranendonckse bevolking voor de herinrichting van het azc-terrein, stelt Looymans: “Dat willen we omhoog krikken. We zijn namelijk voor een azc, maar dan wel op kleinere schaal.” Hij pleit voor een azc met maximaal 750 bewoners. 

De Budelnaar had op 4000 handtekeningen gehoopt. Hij vermoedt dat de digitale drempel voor veel ouderen te hoog was om deel te nemen aan de online-petitie. 

Burgmeester Roland van Kessel sprak van een duidelijk signaal van de inwoners. “Ik heb begrip voor de zorgen van de mensen die deze petitie hebben ondertekend. Dit is voor ons als gemeente een belangrijke bron van informatie over hoe een deel van de inwoners over het azc denkt. Het is goed dat de ondertekenaars hun ervaringen hebben gedeeld. Daardoor wordt er niet alleen een signaal afgegeven, maar wordt er ook een compleet beeld geschetst.”

Er mogen nu maximaal 1500 asielzoekers worden ondergebracht op het azc-terrein. Deze aantallen kunnen per dag verschillen. “Op dit moment verblijven er 900 mensen”, liet de burgemeester dinsdag weten. Hij constateert dat de overlast de laatste maanden is afgenomen. “Het is daarbij heel moeilijk aan te geven wat het effect van de genomen maatregelen is”, aldus Van Kessel, die nu wil doorpakken met extra inzet van politie en buurtpreventie.

Volgens Van Kessel is dat niet dé oplossing, maar kan het wel degelijk een bijdrage leveren bij het aanpakken van de overlast. “Het gaat om het hele maatregelenpakket. Daarnaast moeten we ook kijken naar de oorzaak.” Die ligt volgens Van Kessel bij de asielprocedure. “Het asielzoekerscentrum in Budel bestaat nu vijf jaar. In die jaren is de populatie sterk veranderd. Zo worden er minder gezinnen op het azc-terrein gehuisvest. Hierover moeten we een duidelijk signaal afgeven in Den Haag en Europa.”

Van Kessel zegde toe de petitie door te geleiden naar de gemeenteraad, die bepaalt uiteindelijk wat er met de plannen voor het azc-terrein gebeurt. Ook beloofde hij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, een brief te schrijven over de petitie en de zorgen van de inwoners van de gemeente Cranendonck. 

Foto: Burgemeester Roland van Kessel krijgt de petitie aangeboden door Peter Looymans.