Toekomst Schepenhuis te Budel: sessie in De Borgh op 28 april 

BUDEL – Zoals enkele weken geleden al werd gemeld is het de bedoeling om in de Borgh met geïnteresseerden in gesprek te gaan over de toekomstige functie van het monumentale pand. De enquêteresultaten zijn samengevat en zijn terug te vinden op  www.schepenhuis.com (klik bovenaan in het menu op “Huidige status”). Ook vind je hier verdere informatie over het vervolg. 

Presentatie
Onder de vele reacties waren er ook twee die aangaven een concreet plan te hebben en die dat graag wilden presenteren. Na intern beraad heeft de initiatiefgroep n.a.v. deze nieuwe situatie besloten om de betrokkenen hun plannen te laten presenteren in de Borgh. Mochten de plannen passen in het kader wat via de enquête naar voren is gekomen, dan hoeven we niet meer verder te zoeken. Daarom wordt er op 28 april om 19.30 uur een sessie georganiseerd in De Borgh. 

Aanmelden
1. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 april 2021. Een bericht naar schepenhuis2020@gmail.com is voldoende. Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Bij te veel aanmeldingen wordt u op de wachtlijst gezet. 

2. Alle 73 geïnteresseerden hebben deze week via email een uitnodiging gehad om zich aan te melden. Had je een uitnodiging verwacht en heb je geen emailbericht gezien, check dan de spambox. Onderwerp is: Toekomst Schepenhuis: BORGH-sessie.

3. Voeg schepenhuis2020@gmail.com toe aan je contactpersonen. Dat voorkomt dat berichten in de spambox worden geplaatst.