Werkzaamheden nieuwe Wico campus gestart

PELT – De gebouwen naast en achter Wico campus Sint-Maria zijn sinds vorige week met de grond gelijk gemaakt. De voorbouw van het oude ziekenhuis met de huisartsenwachtpost en de ruimte waar de kringloopwinkel zich bevond, zijn gesloopt. Zij hebben een nieuwe bestemming gekregen. 

Tekst: Ben Ieven

De huisartsenwachtpost is onlangs verhuisd naar het Noorderhart Maria Ziekenhuis Noord Limburg en de Kringloopwinkel naar de Kloosterstraat. Ook de parking vanaf de Stationsstraat tot over de Dommel is opgebroken. Het vroegere kinderdagverblijf Karbonkeltje is vorige maand reeds gesloopt en heeft al geruime tijd een nieuw onderkomen in een nieuwbouw achter het Maria Ziekenhuis. Dit alles om plaats te maken voor de uitbreiding van de WICO campus met een domeinschool STEM/economie (science, technology, engineering, mathematics). In een volgende fase zal hier ook nog een nieuwe sporthal gebouwd worden. De bedoeling is om te werken met veel open ruimte en een connectie met de natuur en de Dommel. Nadat WICO campus Sint-Hubertus, het voormalige college, overgegaan is naar de eerste graad onderwijs zullen op deze nieuwe locatie de tweede en derde graad hun plaats krijgen. TIO Overpelt verdwijnt daardoor en zal in het schooljaar 2022 verhuizen naar deze nieuwe locatie. Het eerste gebouw van TIO (Technisch Instituut Sint-Jozef) werd in 1923 ingewijd in de Dorpsstraat van Overpelt. De gebouwen van TIO zullen worden afgebroken en plaats maken voor een nieuwe woonsite met veel groen. Vanaf het najaar van 2021 zal worden gestart met het bevragen en informeren van de buurtbewoners. In januari 2023 zal de eerste fase van dit nieuwe project worden aangevangen. Het wordt een duurzame wijk waarbij de auto geen toegang krijgt tot het binnengebied. Er komt een mix van woningtypes. De bestaande gebouwen van WICO Sint-Maria worden grondig gerenoveerd. De scholengemeenschap Wico vzw gaat de nadruk leggen op een mix van theorie en praktijk waarbij alle leerlingen zich evenwaardig zullen voelen. Zo zullen de termen aso, bso en tso verdwijnen en komt alles bij elkaar op één domeincampus. Behalve de klassieke klaslokalen worden er ook labolokalen en werkplaatsen voor metaal, hout, automechanica, enz. voorzien. Voorheen waren deze scholen verspreid over de twee gemeenten maar door de fusie wordt het nu mogelijk dat de scholen langs beide zijden van de Dommel één geheel in één gemeente gaan vormen. De regering trekt voor dit Wico project 11,4 miljoen euro uit.