Zonneparken in de gemeente Cranendonck

Ook gekeken naar de Adviesvergadering van de gemeente Cranendonck op 6 april 2021? Nee? Een van de agendapunten betrof de aanleg van zonneparken in Cranendonck.

Een van de aanwezige raadsleden, waar ik de naam maar niet van noem, maakte de opmerking dat de 83 Ha benodigd voor de aanleg van de zonneparken slechts een vrijwel ‘verwaarloosbaar’ oppervlak van 1% van de gemeente Cranendonck betreft. Als je deze redenering doortrekt voor Nederland, dat een oppervlakte heeft van 41.543 km2 en elke gemeente zou 1% reserveren voor zonneparken dan komen we op een zonneparkoppervlak van niet minder dan 41.543 Ha! Volgens het gemeenteraadslid kennelijks peanuts en moeten we dat als inwoners maar accepteren om een hogere doel te bereiken; namelijk voldoen aan de inmiddels vrijwel achterhaalde klimaatdoelstellingen en dat ongetwijfeld op korte termijn zal sneuvelen. Hoe kun je het bedenken? Wat onze klimaatpriesters kennelijk vergeten en wat gelukkig steeds meer oproept, is de weerstand vanuit de bevolking tegen de aanleg van zonneparken en het plaatsen van windmolens in het landschap op de toch al schaarse grond in dit dichtbevolkte landje en waardoor de leefbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Daarnaast is het de bedoeling deze zonneparken te realiseren op landbouwgrond en volgens een artikel in het HAC van 12 maart 2021 is Nyrstar nog van plan 155.000 panelen te plaatsen in waardevol natuurgebied. Voor de gemeente Cranendonck worden de zonneparken gerealiseerd op landbouwgrond. Maar ik hoor onze wethouder zeggen “wat is landbouwgrond? Landbouwgrond kan een breed begrip zijn”.  M.a.w. zegt ook de wethouder “waar hebben we het over? We moeten panelen plaatsen dus niet zeuren!” Ja, zo is natuurlijk alles goed te praten want je zegt gewoon “we hebben het wel over landbouwgrond maar het is het niet”. Bij dezen mijn voorstel.

Zonneparkontwikkelaars
Wanneer zonodig grootschalig zonnepanelen op landbouwgrond in Cranendonck geplaatst moeten worden, ga met de eigenaren van bedrijven die gevestigd zijn in gebouwen met platte daken in gesprek. Zorg dat de ondernemers hun dak beschikbaar stellen voor het aanbrengen van panelen. Dak niet geschikt? Zorg dat het dak geschikt gemaakt wordt. Subsidie in overvloed. Maar ja, waarschijnlijk zal dat niet voldoende renderen voor de ontwikkelaars. Toch het milieu ondergeschikt aan de mogelijke financiële winst? En te weinig dakoppervlak? Vul het oppervlakte tekort indien écht nodig in met onbruikbare ‘waardeloze’ grond maar niet met waardevolle landbouwgrond.

De gemeente
Zorg voor draagvlak onder de inwoners van Cranendonck. Belanghebbenden zijn er meer dan de grondeigenaren dan wel belanghebbenden die er vrijwel zeker financieel beter van worden wanneer de zonneparken worden aangelegd. De invulling van openbare ruimten/gronden op een schaal van 83ha is volgens mij niet alleen meer een zaak  van ons gemeentebestuur, projectontwikkelaar of onze regering in Den Haag, maar van alle inwoners. Dat geldt óók voor eventueel financieel gewin en dus niet voor een beperkt select gezelschap. Dus inventariseer alvorens toestemming te verlenen om zonneparken aan te leggen middels een korte enquête de mening van de inwoners. Vraagstelling kan kort zijn. Bijvoorbeeld…bent u vóór of tegen de aanleg van zonneparken cq. windmolens in Cranendonck? Met de volgende antwoord mogelijkheden: Ja, Neen, Geen mening. Simpeler kan het bijna niet. Meerderheid tegen? Doe ze in Den Haag de hartelijke groeten uit Cranendonck.

Jo Heesakkers