Beheersplan voor typisch dorpsgezicht Lille goedgekeurd 

ST-HUIBR.-LILLE – Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het beheersplan voor het beschermd dorpsgezicht van Sint-Huibrechts-Lille goedgekeurd. Het dorpsgezicht wordt gevormd door de kerk met het kerkhof en de teutenwoningen Linders-Kerkchofs (oude gemeentehuis) en Tielen-Kerkckhofs (huis Spaas), met de voormalige wasblekerij van Spaas, en hun omgeving. Door de goedkeuring van het beheersplan is de instandhouding verzekerd van een stuk erfgoed dat typerend is voor een van de zeldzame teutendorpen in Vlaanderen.  

Het beheersplan betreft het behoud van de buitenzijde van de gebouwen en de omgeving. Het gaat niet om de interieurs.   In 2014 al werd het gebied omwille van zijn historische waarde beschermd als dorpsgezicht. Het beheersplan tekent nu een visie uit op lange termijn voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen en monumenten. Het vormt de basis waarop later concrete acties uitgewerkt kunnen worden.  

Een jaar geleden kocht de gemeente midden in het gebied een groot gedeelte van de vroegere tuin van de woning Tielen-Kerckhofs. Het werd omgedoopt tot ‘park van Lille’. In eerste instantie zijn er werken van groenbeheer noodzakelijk. Later krijgt het park een 

publieke functie, uiteraard met eerbied voor het beschermde gebied, zodat het dorpsgezicht en de eigenheid van de kern van Sint-Huibrechts-Lille nog beter tot hun recht kunnen komen.