Zonneparken in de gemeente Cranendonck

Ook gekeken naar de Adviesvergadering van de gemeente Cranendonck op 6 april jl.?

Nee? Een van de agendapunten betrof de aanleg van zonneparken in Cranendonck.

Een van de aanwezige raadsleden maakte de opmerking dat de 83 Ha benodigd voor de aanleg van de zonneparken slechts een vrijwel ‘verwaarloosbaar’ oppervlak van 1% van de gemeente Cranendonck betreft. Volgens het gemeenteraadslid kennelijk ‘peanuts’ en moeten we dat als inwoners maar accepteren om een hogere doel te bereiken, namelijk voldoen aan de inmiddels vrijwel achterhaalde wijze hoe de klimaatdoelstellingen te halen. Wat onze klimaatpriesters kennelijk vergeten en gelukkig steeds meer ontstaat, is de weerstand vanuit de bevolking tegen de aanleg van zonneparken en het plaatsen van windmolens. Dit gaat vaak ten koste van het landschap op de toch al schaarse grond in dit dichtbevolkte landje waardoor de leefbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Daarnaast is het de bedoeling deze zonneparken te realiseren op landbouwgrond. Landbouwgrond? Maar ik hoor onze wethouder zeggen: “Wat is landbouwgrond?” “Landbouwgrond kan een breed begrip zijn”.  Met andere woorden zegt ook deze “waar hebben we het over?” We moeten panelen plaatsen dus niet zeuren!”

Zonneparkontwikkelaars
Wanneer zonodig grootschalig zonnepanelen op landbouwgrond geplaatst moeten worden, ga dan met de eigenaren van bedrijven die gevestigd zijn in gebouwen met platte daken in gesprek. Zorg dat de ondernemers hun dak beschikbaar stellen voor het aanbrengen van panelen. Dak niet geschikt? Zorg dat het dak geschikt gemaakt wordt. Subsidie in overvloed. Maar ja, waarschijnlijk zal dat niet voldoende renderen voor de ontwikkelaars.

Gemeente
Zorg voor draagvlak onder de inwoners. Belanghebbenden zijn er meer dan de ontwikkelaars en personen die bij aanleg van de zonneparken er vrijwel zeker financieel beter van worden. De invulling van openbare ruimten/gronden op een schaal van 83 Ha is volgens mij niet alleen meer een zaak van ons gemeentebestuur, projectontwikkelaar of onze regering in Den Haag maar van alle inwoners. Dat geldt óók voor eventueel financieel gewin en dus niet voor een beperkt select gezelschap. Dus inventariseer middels een korte enquête de mening van de inwoners alvorens toestemming te verlenen om zonneparken aan te leggen. De vraagstelling kan kort zijn, namelijk: ‘bent u vóór of tegen de aanleg van zonneparken cq. windmolens in Cranendonck?’ Met de volgende antwoordmogelijkheden: Ja. Neen. Geen mening. Simpeler kan het bijna niet. Meerderheid tegen? Doe ze in Den Haag de hartelijke groeten uit Cranendonck.

Jo Heesakkers