Werken sporthal De Koekoek: stad legt nieuwe beachsportterreinen aan

ACHEL – Afgelopen woensdag startte de stad met werken aan de sporthal de Koekoek. Deze werken worden uitgevoerd in functie van het aanleggen van beachsportterreinen. Vermoedelijk zullen deze sport- en speelklaar zijn midden/eind mei. De komende weken zal er in ieder geval hard gewerkt worden om alles tijdig klaar te krijgen.

De beachsportterreinen worden aangelegd om het sportaanbod in Hamont-Achel te vergroten. In een tijd waar buiten sporten aangewezen is, komen deze beachsportterreinen goed van pas. De beachsportterreinen kunnen polyvalent gebruikt worden. Er worden drie volleybalpleinen aangelegd die vervolgens makkelijk omgebouwd kunnen worden voor andere sporten. Ze kunnen zelfs dienen als zandbak voor de kinderen. Alle verenigingen en scholen kunnen van deze terreinen gebruik maken. Informatie over hoe ze deze kunnen reserveren volgt later. 

De beachsportterreinen worden omrand doormiddel van boordstenen. Verder wordt er geen talud aangelegd of tribunes geplaatst. Rond de terreinen voorziet men geen verlichting zodat mogelijke hinder ’s avonds voorkomen wordt. Deze gekozen locatie past in de toekomstige herinrichting van de speeltuin de Koekoek. Na de afbraak van de speeltuin aan de oude sporthal zal voor de buren een participatietraject opgezet worden voor de herinrichting van de nieuwe speeltuin.

Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij de sportdienst 011 51 05 36 of sport@hamont-achel.be