Controles kwetsbare opslaglocaties

CRANENDONCK – Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op maandag 19 april 2021 controles uitgevoerd bij vier opslaglocaties. Bij deze bestuursrechtelijke integrale controles waren medewerkers van de politie, gemeenten en veiligheidsregio en omgevingsdienst aanwezig. Criminelen maken graag gebruik van opslaglocaties om zo goederen redelijk anoniem te stallen. Dit maakt verhuurders van deze locaties kwetsbaar. Behalve controleren en optreden, waar nodig, werd ook informatie verstrekt en ging men het gesprek aan om zo de weerbaarheid van eigenaren en verhuurders te vergroten. In Budel verleende de eigenaar alle medewerking en er was goed contact. Hij bezit ongeveer 50 boxen van verschillende formaten en gaf aan wel eens gebeld te worden door ‘criminelen’ die een hogere prijs willen betalen dan gevraagd wordt. Er is veel vraag naar dit soort opslagboxen. De gemeente gaat ook hier het bestemmingsplan nakijken. Er zijn brandblussers aanwezig: nieuwe maar ook oude (van voor 2006). Er is aangeraden deze oude te verwijderen. De locatie in Budel-Schoot die gecontroleerd werd, was op orde en er werd goed medewerking verleend. De eigenaar heeft zelf de sleutels van boxen in beheer en in elke box is een brandblusser aanwezig. Elke maand controleren ze de boxen op drugs en gestolen goederen, geven ze aan.  In enkele boxen was sprake van mogelijke bedrijfsvoering, denk aan metaalbewerking en verkoop van stoffen. De gemeente zoekt dit verder uit. Daarnaast zal het bestemmingsplan worden nagekeken. Het bedrijf bestaat al 10 jaar maar heeft nog geen officiële vergunning (dit loopt wel bij gemeente). Er lagen meerdere gasflessen opgeslagen in verschillende opslagboxen. Dit kan bij inzet brandweer gevaar opleveren. Dit is als aandachtspunt meegegeven.