Vier principeverzoeken in de gemeente Weert 

WEERT – De gemeente Weert ontvangt regelmatig principeverzoeken. Dit zijn initiatieven waarbij een verzoek wordt gedaan om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan zodat dit initiatief mogelijk gemaakt wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft met onderstaande vier principeverzoeken ingestemd. Initiatiefnemers kunnen nu verder aan de slag met de planvorming om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. 

Principeverzoek

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Een principeverzoek is feitelijk een verzoek om medewerking aan een nieuwe ontwikkeling die afwijkt van het bestemmingsplan. In dit verzoek geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat het planvoornemen is en motiveert hierin waarom de gemeente hier medewerking aan zou moeten verlenen. De gemeente beoordeelt het verzoek door het te toetsen aan het beleid en wet- en regelgeving. Op basis daarvan geeft de gemeente aan of zij voornemens is in principe positief of negatief te besluiten op de aanvraag wanneer deze definitief als bestemmingsplanwijziging wordt ingediend’.

Oud Boshoven 4 (Weert)

Bouwkavel van 1000m2 en 5 Starterswoningen

Er is een verzoek binnengekomen voor een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning op een agrarisch perceel en de herontwikkeling van een bedrijf. Naast en achter het ruimte-voor-ruimte kavel van 1000m2 ligt een bedrijfspand. Dit pand (Oud Boshoven 4) wordt gesloopt en maakt plaats voor 5 starterswoningen in de vorm van een langgevelboerderij in stijl van de omgeving. Het voornemen is om de starterswoningen volledig in eigen beheer door een initiatiefgroep, bestaande uit starters, te ontwikkelen.

Ruimte-voor-ruimte kavel

De Ruimte-voor-Ruimteregeling bestaat sinds 2002 en is zo ingericht dat veestallen worden gesloopt en dat de sloopkosten worden gefinancierd door de verkoop van bouwkavels. De sloop van stallen heeft in het verleden al plaatsgevonden. De benodigde aantallen kavels zijn nog niet helemaal gehaald op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. Voor Weert betreft dit de een na laatste Ruimte voor Ruimte kavel. 

Doolhofstraat 45 (Weert)

Groepszorgwoning met 19 eenheden

Door een initiatiefnemer is een verzoek ingediend voor de realisatie van een groepszorgwoning op een braakliggend terrein aan de Doolhofstraat 45. Met dit initiatief wordt ingespeeld op de vergrijzing en de wens van veel ouderen om zelfstandig te blijven wonen. De eenheden zijn allemaal ongeveer 50m2, met een eigen woonkamer met pantry, slaapkamer en badkamer. In het gebouw zijn gemeenschappelijke voorzieningen zoals een leefkeuken en woonkamer aanwezig. Daarnaast is er een gemeenschappelijke buitenruimte en berging. De woonvorm is bereikbaar voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning en die een indicatie hebben.

Transformatie gebied Roermondseweg 135 e.o. (Weert)

Sloop van bestaand bedrijf en realisatie van woningen

Bij dit initiatief komt de bedrijfsbestemming van het pand aan de Roermondseweg 135 te vervallen. De huidige bedrijfsloods/werkplaats wordt gesloopt. De bestaande woning blijft bestaan. Daarnaast richt dit verzoek zich op de realisatie van 3 bouwkavels aan de Roermondseweg en 8 twee-onder-een-kap woningen (middenhuur) aan de Achterstestraat.

Horsterweg 88 (Stramproy)

Realisatie zonneweide

Door de initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een zonneweide aan de Horsterweg 88 in Stramproy. Op de locatie was een veehouderij gevestigd. Deze is niet meer actief. In eerste instantie wordt gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op daken. Dat is hier al gebeurd. Nu wordt gevraagd om het resterende deel binnen het agrarisch bouwkavel en 0,5 ha van het agrarisch perceel te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. De zonnepanelen worden landschappelijk ingepast.