Geen daling coronabesmettingen in Noord-Limburg: extra waakzaamheid is geboden 

REGIO – In tegenstelling tot de nationale trend dalen de coronacijfers in de gemeenten uit de Eerstelijnszone Noord-Limburg niet. ELZ Noord-Limburg (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt) kent weer een aanzienlijke stijging in besmettingen. De ‘paaspauze’ gaf niet de gehoopte daling in besmettingen. Integendeel: het aantal besmettingen bij schoolgaande kinderen en jongeren is momenteel even hoog als op het hoogtepunt van de tweede coronagolf. We vrezen dan ook voor de impact van de aangekondigde versoepelingen op onze regionale situatie, die erg verschilt van de nationale situatie. 

Binnen de Eerstelijnszone Noord-Limburg heerst bij lokale besturen en zorgcentra dan ook een terechte bezorgdheid om de situatie weer onder controle te krijgen. Ook vanuit het Noorderhart-Mariaziekenhuis klinkt er een duidelijke boodschap: omwille van de gestegen opnames is bepaalde zorg niet meer mogelijk. Omdat voor covid19 patiënten meer verpleegkundig personeel nodig is, moeten afdelingen gesloten worden. Daarom vraagt men om de maatregelen strikt te blijven volgen. De handhaving hiervan is absoluut noodzakelijk om essentiële zorg te kunnen verzekeren en om de komende maanden vooruitzicht te bieden. 

Vaccinatie is de enige structurele weg uit de coronapandemie, maar het einde is nog niet in zicht. Het blijft daarom uiterst belangrijk dat, ook al is men gevaccineerd, inwoners zich aan de geldende maatregelen houden. Het vaccineren betekent immers niet dat de gewenste groepsimmuniteit al bereikt is. Pas wanneer de vaccinatiegraad van 50% bereikt is, kan er aan echte versoepelingen gedacht worden. We kunnen niet vaak genoeg waarschuwen voor het vals gevoel van veiligheid bij personen die gevaccineerd zijn. 

Alarmkreet uit het ziekenhuis 
Net als de andere Limburgse ziekenhuizen, voelt ook het Noorderhart-Mariaziekenhuis in Pelt de gevolgen van de hogere cijfers. Dit zorgt ervoor dat het ziekenhuis enorm onder druk staat. Bijgevolg komt stilaan de essentiële zorg in het gedrang. Om de toestroom van coronapatiënten te kunnen managen, heeft het ziekenhuis bepaalde andere behandelingen moeten inkrimpen. Zoals reeds geschreven staan afdelingen momenteel leeg, ook al omdat er gewoonweg te weinig inzetbaar personeel is en men de beschikbare medewerkers mee inzet in de corona-afdeling. 

Acties en communicatie 
Uit de analyse van de besmettingen blijkt dat heel wat besmettingen in de privésfeer gebeuren. Blijkbaar zijn er opnieuw te veel contacten tussen personen uit verschillende gezinsbubbels. Daarom vraagt de Eerstelijnszone uitdrukkelijk om alle bestaande maatregelen te volgen. We zullen onze vraag de komende dagen en weken vertalen in communicatieacties via verschillende kanalen en naar diverse doelgroepen: de brede bevolking, scholen, verenigingen, horeca en bedrijven. Eerstelijnszone Noord Limburg Hoekstraat 70 b3, 3910 Pelt info@elznoordlimburg.be 

Advies naar de scholen 
Omdat het aantal besmettingen bij schoolgaande kinderen en jongeren momenteel even hoog is als op het hoogtepunt van de tweede coronagolf dringen strengere regels zich op. Na consultatie van CLB-artsen en mSPOC in een crisisoverleg, vraagt de Eerstelijnszone Noord-Limburg, hierbij gesteund door de zes burgemeesters, met aandrang aan de scholen om onderstaande adviezen zo snel mogelijk op te volgen tot en met 16 mei: 

1. De refters te sluiten of gesloten te houden. Kinderen eten in de klas, in hun eigen bubbel, liefst ook met de eigen leerkracht. 
2. De lerarenkamers dicht te houden. Pauzes te nemen buiten of in de eigen klas. 
3. Indien mogelijk geen vermenging van klasbubbels tijdens de speeltijden. 
4. Vaste plaatsen in de klas en in de bus, zodat na de contacttracing door het CLB bij besmetting minder kinderen in quarantaine moeten gaan. 
5. Liefst geen klasoverstijgende lessen en activiteiten. 
6. Vergaderingen digitaal laten doorgaan. 
7. Contact met essentiële derden beperken. Eventueel na snel- of zelftest, mits correct gebruik hiervan. 
8. Zoveel mogelijk verluchten en ventileren in de klassen.