Hamont-Achel breidt belactie uit: alle covid-19 positieven krijgen een telefoontje

HAMONT-ACHELHet afgelopen jaar zorgde corona voor een rollercoaster die nog steeds nazindert. Met de grootschalige vaccinatiecampagne is er intussen beterschap op komst. De stad en het OCMW waarderen dan ook de steun van iedereen die zijn steentje bijdroeg tijdens deze zware periode. 

De coronacrisis zorgde ook voor extra uitdagingen. Iedere inwoner moest bereikt worden met informatie over COVID-19. De sociale dienst en de dienst welzijn – ouderen zorgden ervoor dat iedereen over de nodige informatie beschikte. Vooral op kansengroepen als ouderen, anderstaligen en mensen met minder toegang tot de media werd de focus gelegd. Want enkel samen kunnen we corona verslaan.

Door de onwetendheid over COVID-19 was er bij vele inwoners een grote bezorgdheid. Om deze zo goed als mogelijk weg te nemen, startte de stad vorig jaar met het initiatief van de belactie. Drie personeelsleden stonden in om alle Hamont-Achelse  65+’ers op te bellen. Aan de hand van dit telefoontje kon nagegaan worden welke mogelijke ondersteuning de stad deze personen kon bieden. Hadden ze kennissen die voor hen naar de supermarkt konden? Lukte de lockdown goed of viel dit zwaar? Indien nodig werd er dan vanuit de stad beroep gedaan op een Hamont-Achelse vrijwilliger. 

Begin dit jaar startte de stad met het contacteren van de meest kwetsbare personen die positief testten  op COVID-19. Sinds enkele weken wordt iedereen met een positieve test (meestal 1 persoon per gezin) in Hamont-Achel gecontacteerd. En dit wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gedaan. Ook hier is het belangrijkste doel om mensen te helpen en te ondersteunen waar nodig. Dit contact, aanvullend op het contact met de Vlaamse contacttracers zorgt ervoor dat specifieke noden in kaart gebracht worden. Vanuit deze informatie wordt dan afgestemd of er meermaals contact nodig is of niet. Naast het bieden van hulp en ondersteuning is het ook uiterst belangrijk om linken te leggen naar mogelijke bronnen van besmetting. Zijn de hoogrisicocontacten op de hoogte gebracht? Weten ze wat er van hen verwacht wordt? Deze zaken zijn essentieel om mogelijke verspreiding tegen te gaan.

Zowel de belactie tijdens de lockdown van vorig jaar als de actie waarbij de stad COVID-19 positieven opbelt hebben als belangrijkste doel de mensen een warm hart onder de riem te steken en hen bij te staan waar nodig. De 65+’ers zelf hadden een positieve ervaring met deze gesprekken tijdens de lockdown. Een gesprek met iemand uit de eigen omgeving/gemeente voelt vaak vertrouwd aan. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om deze nieuwe actie waarin iedere COVID-19 positieve telefonisch wordt gecontacteerd te laten doorlopen. Ben je gecontacteerd door de Vlaamse contacttracers met het nieuws dat je een positieve coronatest aflegde? Dan word je op een later moment door een werknemer van de sociale dienst of de dienst welzijn – ouderen opgebeld via het nummer 011 51 05 01. Neem zeker op om te laten weten of alles in orde is met jou. Wij zijn er om jou te helpen en krijgen graag de kans om even te babbelen over jouw zorgen.