In memoriam: Floor van Duijvenboode

BUDEL-DORPLEIN – Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht dat Floor van Duijvenboode op 88-jarige leeftijd is overleden.  Floor was een markante persoonlijkheid; niet alleen zijn imposante lengte maar ook zijn taalgebruik zal bij veel mensen in hun herinnering blijven. Gestart vanuit een passie om het Cantine Theater weer in ere te herstellen en Dorplein te verrijken met een prachtige zaal was hij medeoprichter en voorzitter van “Stichting Rehabilitatie van Cultureel Erfgoed; Parels van Dorplein”, welke zich over het Cantine Theater ontfermd heeft.  Floor was bij bijna alle activiteiten aanwezig en kon dan trots vertellen over ‘zijn theater’. Vol lof was hij over de historie van de zaal en zijn unieke akoestiek. Ook was hij erg betrokken om de Ibach vleugel weer op zijn originele plek in het Cantine Theater te krijgen en deze weer in gebruik te nemen. Na zijn afscheid als voorzitter hadden we graag op een mooie en passende manier zijn bijdrage aan het Cantine Theater willen vieren, maar werd dit onmogelijk gemaakt door de COVID-19 maatregelen. Wij zullen hem herinneren als een pionier en voorvechter van cultureel erfgoed, en zullen in zijn nagedachtenis met veel enthousiasme verder werken aan het initiatief om de Theaterzaal in ere te herstellen. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Bestuur en vrijwilligers van “De Parels van Dorplein”.