Opening nieuwe sporthal gepland in zomer 2023

HAMONT-ACHEL – De nieuwe Koekoek in Achel is weer een stapje dichterbij gekomen met het goedkeuren van de gunningsleidraad. Als alles volgens planning verloopt opent de nieuwe sporthal in augustus 2023 de deuren. Over één ding zijn de raadsleden van Hamont-Achel het allemaal eens: er moet een nieuwe sporthal komen in Achel. Alleen zijn de meningen flink verdeeld over de vorm en de manier waarop dit moet gebeuren. Dit bleek eens te meer tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 april waarbij de gunningsleidraad op de agenda stond.

Door Roy de Leijer

De kosten voor het nieuwe sportcomplex, dat energie-neutraal wordt gebouwd, worden geraamd op 7,5 miljoen euro. Schepen Joren Mertens (N-VA) gaf tijdens de raadsvergadering een toelichting op de plannen. 

De nieuwe sporthal kan worden opgesplitst in vijf delen en is onder meer geschikt voor volleybal, basketbal, zaalvoetbal, hockey en badminton. Er is plaats voor 5 volleybal- en 3 basketbalvelden. In de nieuwe hal, die een vrije hoogte heeft van 11 meter, is ook topsport mogelijk. Het complex wordt ingericht met tien kleedkamers, met een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. Voor de scheidsrechters zijn er vier aparte kleedkamers.

Er komt een tribune met 500 vaste zitplaatsen en een of meerdere mobiele tribunes met een gezamenlijke capaciteit van 250 stoeltjes. De permanente reclamepanelen verdwijnen en worden vervangen door moderne led-schermen.

De nieuwe cafetaria krijgt een capaciteit van 150 personen. Ze is verbonden met de polyvalente zaal. Dit lokaal is onder meer bestemd voor vergaderingen, tafeltennis, gymnastiek, dans en VIP-gasten. In de zomermaanden heeft de SPW er onderdak. Behalve een terras zijn er verder onder meer een vergaderzaal en keuken in de plannen opgenomen. Parkeren kan aan de Pastoor Bungenerslaan en de Grevenbroeksstraat. Ze bieden samen plaats aan een 80-tal auto’s. Bij de nieuwe sporthal wordt een overdekte fietsenstalling voor 50 fietsen geplaatst.

De CD&V-fractie liet weten meer dan ooit voorstander te zijn van een nieuwe sporthal, omdat sportminnend Hamont-Achel daar absolute nood aan heeft. “Echter hebben we heel veel moeite met dit dossier”, aldus fractieleider Serge Vander Linden. Volgens hem wordt er te veel op ruimte beknibbeld. Als voorbeelden noemde hij het cafetaria, sanitair en de berging. Ook het financiële plaatje baart zijn partij zorgen. CD&V vreest dat het dossier zal leiden tot een financiële kater voor de gemeente Hamont-Achel. De partij grijpt daarom liever terug op een plan uit 2018, waarbij De Koekoek wordt uitgebreid met een tweede hal.

Volgens de schepen zitten er allerlei haken en ogen aan dit plan. Verder stelde Mertens dat de ruimte die het nieuwe complex te bieden heeft momenteel voldoende is. Bovendien is er volgens hem de mogelijkheid om uit te breiden.

Mertens vond het jammer dat slechts twee aannemers zich voor de bouw van de nieuwe sporthal hadden ingeschreven. “Dat is spijtig, meer was beter geweest.” 

Theo Schuurmans (CD&V) riep op om de hele procedure stop te zetten: “Als overheid loop je een groot risico als er straks maar een kandidaat overblijft.”

Na een anderhalf uur durende discussie stemden de coalitiepartijen N-VA en PRO in met de gunningsleidraad. De fracties CD&V en Balans onthielden zich van stemmen.