WICO “donderdagt” over nieuwe en bestaande richtingen

REGIO – De modernisering van het secundair onderwijs wordt verder uitgerold en maakt dat het schooljaar 2021-2022 voor de derdejaars er heel anders uit zal zien. Heel wat studierichtingen veranderen van naam en/of inhoud, er komen nieuwe lessentabellen en nieuwe studierichtingen. We spreken niet langer van ASO, BSO, KSO of TSO maar van domeinoverschrijdende of domeingebonden doorstroomrichtingen, richtingen met een dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte studierichtingen. 

Natuurlijk worden de huidige tweedejaars begeleid in hun zoektocht naar de studierichting die het best aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Zo vond in de Juniorcampus deze week -naar analogie met de alom bekende SID-IN’s voor het hoger onderwijs- een heuse WICO-IN plaats (zie foto) voor de leerlingen van de Juniorcampus. Met pen en papier in de aanslag konden de jongeren -veilig in hun klasbubbel uiteraard- zich uitgebreid gaan informeren over elke richting die hen na de studiekeuzelessen nog interesseerde. Specialisten vanuit de domeinscholen stonden volledig te hunner beschikking. Ook de WICO-website wijst ouders en leerlingen via een duidelijk schema de weg. 

Door de reorganisatie van de scholengemeenschap WICO konden heel wat nieuwe studierichtingen aangevraagd worden. De Vlaamse overheid heeft het overgrote merendeel van de aanvragen positief beoordeeld wat maakt dat het studieaanbod van WICO nog ruimer is dan het al was.

Bart Kerkhofs, coördinerend directeur van de scholengemeenschap, is erg blij met deze nieuwe richtingen en het verruimde aanbod: “Met 26 studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs en daarnaast ook nog een brede waaier van mogelijkheden in het buitengewoon onderwijs heeft WICO wel een heel breed aanbod waarbij elke leerling van Noord-Limburg altijd wel iets vindt wat past binnen zijn/haar interesses en mogelijkheden en dan nog binnen elk van de vijf studiedomeinen. Met de nieuwe studierichting Moderne talen bijvoorbeeld vult WICO een leemte voor leerlingen van de doorstroomfinaliteit die sterk zijn in talen, wetenschappen en wiskunde. Na de tweede graad vinden zij een logische vervolgopleiding in Moderne talen-wetenschappen. Door de goedkeuring van de studierichting Architecturale en beeldende kunsten heeft onze scholengemeenschap binnen het domein Kunst en creatie nu ook een studieaanbod met dubbele finaliteit. Met respectievelijk architecturale en beeldende vorming enerzijds en decor en etalage anderzijds was er binnen dit domein al een aanbod voor zowel een doorstroomrichting als een arbeidsmarktgerichte richting. Binnen het domein economie en organisatie kunnen we nu zowel Bedrijfswetenschappen als Economische wetenschappen aanbieden. De nieuwe richting Maatschappij en welzijnswetenschappen plaatst zich binnen het domein Maatschappij en welzijn dan weer naast Humane wetenschappen. In het domein STEM tenslotte kunnen de leerlingen dan weer in meerdere campussen nu ook kiezen voor de domeingebonden doorstroomrichting Biotechnische wetenschappen. Maar dit is maar een greep uit de nieuwe mogelijkheden natuurlijk.” 

“Omdat niet iedereen de modernisering van het secundair onderwijs al in de vingers heeft, organiseren we WICO donderdagt”, vult Bart Kerkhofs nog aan. Iedereen kan inschrijven voor online informatiemomenten op de donderdagen 20 en 27 mei of 3 juni. Je kan er terecht met al je vragen i.v.m. de nieuwe en de bestaande studierichtingen op de verschillende campussen.”

Meer informatie en een tijdslot reserveren kan op www.wico.be