Federale commissie mobiliteit keurt treinverbinding Hamont-Weert goed 

HAMONT / REGIO – Op dinsdag 18 mei keurden alle partijen in het federaal parlement de resolutie goed die de Belgische regering aanspoort om de spoorlijn tussen Hamont en Weert terug te openen. Begin dit jaar presenteerden de meerderheidspartijen een besluit waarin het belang van deze grensoverschrijdende verbinding werd aangehaald. Nu alle partijen, inclusief de oppositie, dit besluit hebben goedgekeurd, wordt er een duidelijk signaal gegeven. De volgende stap is een overleg met de Nederlandse partijen. De spoorlijn van 11 kilometer tussen Hamont en Weert is echter niet geëlektrificeerd, wat wel het geval is aan het Belgische gedeelte van de spoorlijn. Daar zal op 13 juni de eerste elektrische trein vertrekken tussen Hamont en Antwerpen. De Nederlandse partijen hebben wel al duidelijk aangegeven dat er geen mogelijkheid is om een dieseltrein in te zetten voor het stuk tussen Hamont en Weert, zeker niet omdat de trein dwars door natuurgebied Weerterbergen loopt. Aan de elektrificatie van dit stuk hangt een flink prijskaartje en daarom wordt er nu geopperd om de mogelijkheden van batterij treinen te bekijken. Om een batterij trein te laten rijden is er voorlopig nog geen elektrificatie van de volledige spoorlijn nodig, aangezien de batterij van de trein opgeladen kan worden tijdens de rit van Antwerpen naar Hamont en vandaar dan kan verder rijden naar Weert, op de kracht van de batterij. De grensoverschrijdende verbinding ligt ondertussen al enkele jaren op tafel bij de desbetreffende regeringen. Met het goedkeuren van deze resolutie geeft de Belgische regering een duidelijk signaal, maar voorlopig is het nog afwachten op het standpunt van de nieuwe Nederlandse regering.