Ingezonden brief

De redactie geeft iedereen die dat wil de mogelijkheid om zijn of haar opinie te delen via een ingezonden brief/opiniestuk. Op deze manier willen we onze lezers actief betrekken bij het lokale nieuws. Wij verwachten van de inzenders dat zij fatsoen en respect voor anderen in acht nemen, en zich niet discriminerend uitlaten over godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, en meer. Wij verwachten ook dat inzenders niet oproepen tot geweld en/of het zaaien van haat. Ingezonden brieven moeten altijd over lokale onderwerpen gaan.

De redactie behoudt altijd zelf het recht om een ingezonden brief/opiniestuk wel of niet te plaatsen. De redactie van HAC Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. Mail of schrijf naar HAC Weekblad. Adres: Bosstraat 76, Hamont. E-mail: [email protected]