IVN Cranendonck – Beleef de natuur!

De Nachtzwaluw

Er zijn enkele vogels die wel hier in Nederland tijdens het broedseizoen aanwezig zijn maar die we maar zelden zullen waarnemen en een daarvan is de nachtzwaluw. Ze worden nachtzwaluw genoemd maar zijn niet verwant met onze bekende zwaluw of met de gier zwaluw. 

Rond de nachtzwaluw zijn veel volksverhalen en in deze verhalen daar worden ze ook vaak ‘geitenmelker’, genoemd omdat men ervan overtuigd was dat ze ‘s nacht op de stal bij de geiten en schapen melk dronken. Maar de stal was ‘s nachts een foerageerplek  met veel vliegen, muggen en motten. Zijn andere bijnaam is ook ‘dagslaper’ want overdag zul je deze vogel heel zeker  niet zien of je moet wel een goed geoefend oog hebben. Ze slapen overdag liggend op een tak en met hun bruin verenpak praktisch niet waarneembaar en in de late schemer gaan ze op zoek naar voedsel. IVN Cranendonck organiseert elk jaar een nachtzwaluw wandeling o.l.v. Wil Beeren en meestal is dat op het heidegebied in de Pan of achter op de Berg en ook de Leenderheide.  Z.O. Brabant is een heel geschikt gebied voor de nachtzwaluw om te broeden met een variatie in biotoop van heidevelden met aansluitend bossen. Ze hebben een heel eenvoudig nest gewoon op de grond en elk broedseizoen 2 legsels van ongeveer 1 á 2 eieren.

Het zijn specifiek nachtjagers en door zijn lange staart, lange vleugels en altijd vliegend met wijd opengesperde mond zijn ze helemaal aangepast op het nachtelijk jagen van insecten zoals nachtvlinder, motten en meikevers. Overdag praktisch niet te vinden en in de late schemer laten ze zich horen en communiceren ze met elkaar in een specifieke roep of beter gezegd ratel en dit eenmaal gehoord zul je dat nooit niet meer vergeten.

Ze hebben ook een trage vlucht en het mannetje is duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje door zijn witte vlekken op de vleugels die in de late schemer duidelijk te zien zijn. De nachtzwaluw is een trekvogel, een echte lange afstandstrekker. Ze vertrekken in de maand augustus om te overwinteren in midden en zuidelijk Afrika en in de maand maart keren ze weer terug om hier te broeden.

Info  Harrie Hegge. [email protected]

Vogelwerkgroep IVN Cranendonck