Vernieuwend besturen

November 2018 bracht Pro6 haar motie voor Burgerpanels in de Raad als een van de speerpunten van haar programma. Elan stemde mee, maar de andere partijen vonden dit toen niet de goede vernieuwing, waardoor het voorstel sneuvelde. Gelukkig nam het College ons, onder leiding van Roland van Kessel, mee in de ervaringen met een directere betrokkenheid van de burgers in diverse andere gemeenten. Peel en Maas zit in de voorhoede met burgerparticipatie en hun methodiek is inmiddels 10 jaar beproefd. Deze werd ook het model voor Cranendonck, een logische en praktische keuze, er waren heel positieve ervaringen mee. Eind 2020 werd dan ook het voorstel ‘Doorontwikkeling burgerparticipatie’ omarmd door de voltallige Raad. Voor Pro6 bood deze vorm van Burgerparticipatie een heldere uitwerking van haar eigen streven naar een ander besturen, waarbij de burgers en hun kernen centraal stonden. Een vergaande vorm van burgerparticipatie die van alle partijen; Burgers, Raad, B&W en ambtenaren een forse inspanning vraagt in een andere betere vorm van samenwerken, die een beter en gedragen resultaat levert.

In Cranendonck is hier een project voor opgetrokken dat ‘Vitale leefgemeenschappen’ heet. Een procesbegeleider is ingehuurd, Wil van der Coelen als ervaringsdeskundige, en er is een interne medewerker, Kevin Relouw, toegevoegd. Het doel is dat in de kernen de inwoners met elkaar in gesprek gaan. De inwoners elkaar bevragen. ‘Wie zijn wij als dorp, wat vinden wij belangrijk voor ons dorp, hoe moet ons dorp er over 10-15 jaar uitzien?” Voor jeugd, nieuwe en bestaande gezinnen en ouderen. Wat kunnen en mogen we zelf bestieren,  waar gaan we over in samenspraak met de Gemeente. Het project is en wordt nu al enthousiast opgepakt door de kernen, er zijn dan ook al diverse activiteiten gestart. Het is een kans voor ons als inwoners om onze kern klaar te maken voor de toekomst, om dit samen op te pakken. JA, dat is een forse klus, waarin we nog veel discussies zullen voeren en  waarbij we de volledige medewerking van alle betrokkenen in de gemeente nodig hebben.  Wij mogen dromen als inwoners hoe onze kern er in 2035 uit moet zien, samen als inwoners en samen met de Gemeente maken we daar plannen voor, altijd vanuit de visie van de kernen.

In de commissievergadering van mei jongstleden werden initiatiefvoorstellen ingebracht van Cranendonck Actief voor een raadgevend Referendum en het recht tot agenderen voor burgers. Sympathieke voorstellen die ook beogen om meer democratisch draagvlak voor besluiten te creëren. Ook het voorstel van het CDA voor een onderzoek naar Burgerpanels heeft tot doel de burgervertegenwoordiging verder te verhogen. We willen allemaal hetzelfde.

Als Pro6 zijn we blij met zoveel bijval voor het vernieuwend besturen. De aanpak met de Vitale Leefgemeenschappen gaf ons voortschrijdend inzicht in een praktische en beproefde uitwerking van burgerparticipatie, waar ons burgerpanel in op gegaan is.

Succes aan de teams die al gestart zijn om hun kern nog mooier te maken en daarmee Cranendonck.

Har Heuberger, Pro6