Regiegroep Smeltkroes 2022 bundelt de krachten 

MAARHEEZE – In een vergadering met deelnemers van de recent samengestelde werkgroep “Mooi Mares” bleek, dat veel van de vraagstukken waar de Regiegroep Smeltkroes 2022 antwoord op wil geven óók op de toekomstige agenda van deze werkgroep staan. Alle reden dus om de krachten te bundelen, en te kijken hoe men sámen op kan trekken bij het beantwoord krijgen van de vraag: “hoe gaat Maarheeze vorm geven aan de toekomst van het dorp in het algemeen – waaronder die van De Smeltkroes?” 

Integraal benaderen 

In de vergadering verzorgde de Gemeente Cranendonck een presentatie over hoe andere kernen in de regio zelf het initiatief hebben genomen om proactief en sturend aan de basis te staan van het langetermijnbeleid van de gemeente waar zij onderdeel van uitmaken. Hoewel deze brede thematiek vooral aansluit bij die van de werkgroep “Mooi Mares” – die de gemeente gaat adviseren over de ‘algemene’ toekomst zoals Maarheeze die zichzelf wenst op het gebied van wonen, werken en ontspannen – willen ook de deelnemers van de regiegroep Smeltkroes 2022 hier graag bij aansluiten. De integrale benadering die de werkgroep nastreeft, zorgt er immers voor dat de input van de inwoners van Maarheeze die hier voor nodig is maar één keer opgehaald hoeft te worden. Daarnaast voorkomt het niet alleen ‘dubbel werk’ bij het formuleren van de adviezen, maar zorgt er ook voor dat de visie met betrekking tot de Smeltkroes ná 2022 past in een uiteindelijke totaalvisie voor héél Maarheeze. 

Veranderende rol 

De bekendmaking dat Yvonne Ferwerda en John de Greef het stokje in ieder geval tot en met carnaval 2022 gaan overnemen van Thieu en Hannie Rooijakkers, heeft de regiegroep de praktische mogelijkheid gegeven om wat langer en grondiger na te denken over de rol van De Smeltkroes in Maarheeze. Die rol is de laatste jaren behoorlijk veranderd, en de verwachting is dat deze (door o.a. demografische ontwikkelingen) ook in de nabije toekomst verder zal veranderen. De vanzelfsprekendheid waarmee De Smeltkroes in het verleden invulling gaf aan zijn rol in de Maarheezer samenleving, is steeds minder voor de hand liggend, maar daarmee niet minder belangrijk. Het doel van de regiegroep is om, na een brede raadpleging, te komen tot een advies met betrekking tot die rol, en hoe die het beste ingevuld kan worden. 

Inspraak wordt initiatief 

Bij veel Maarheezenaren is scepsis als het gaat om de invloed die zij kunnen hebben op het langetermijnbeleid van de gemeente. Zowel de Werkgroep “Mooi Mares” als de regiegroep zijn hier niet blind voor, en weten dat bijvoorbeeld de IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) die in 2013 werden opgesteld nooit het vervolg heeft gekregen dat het verdiende. Belangrijkste verschil met de huidige werkwijze echter is, dat de toenmalige inspraak is veranderd in initiatief en dat dit initiatief gelijktijdig is verlegd van de gemeente naar de bewoners. De vorig jaar afgeronde herontwikkeling van de Stationsstraat is een mooi voorbeeld hiervan. De bewoners beginnen op veel gebieden met een ‘carte blanche’, zonder beperkingen vooraf dus, anders dan de wettelijke taken die de gemeente nu eenmaal heeft te vervullen. Ook voor wat betreft De Smeltkroes liggen er dus volop kansen om bij te dragen aan een vitale, gemeenschappelijke ontmoetingsplek centraal in Maarheeze, waar jong en oud zich óók in de toekomst thuis blijven voelen.