Raad wil inwoners meer invloed geven bij besluitvorming

CRANENDONCK – Inwoners moeten meer worden betrokken bij de politieke besluitvorming. Daar zijn alle fracties van de Cranendonckse gemeenteraad het over eens. Alleen verschillen de meningen over de vraag hoe breed het palet aan mogelijkheden om invloed uit te oefenen moet worden.

Door Roy de Leijer

De gemeenteraad boog zich dinsdag over verschillende voorstellen die de invloed van Cranendonckers op de lokale besluitvorming verder kunnen versterken. 

Om de invloed van inwoners op de raadsagenda en besluiten groter te maken kwam Cranendonck Actief met twee initiatiefvoorstellen: de ‘verordening agenderingsrecht’ en de ‘referendumverordening’. 

In het door het CDA ingediende initiatiefvoorstel werd gevraagd om een raadswerkgroep in te stellen. Deze werkgroep moet, het liefst nog voor de zomer, handen en voeten geven aan een onderzoek over het fenomeen van burgerberaad. Dit stelt inwoners – via loting – in staat om mee te praten over bijvoorbeeld grote vraagstukken die leven in de gemeente.

Het voorstel om te komen tot een verordening voor het mogelijk maken van een raadgevend referendum, kon niet rekenen op voldoende steun in de raad. Alleen de voltallige oppositie (Cranendonck Actief en Elan) stemde voor het voorstel. De overige fracties vonden de volksraadpleging een brug te ver. “We willen discussies niet platslaan met een ‘ja’ of ‘nee’,” aldus Jordy Drieman (VVD), “wij gaan hierover liever met inwoners in gesprek. Een referendum draagt daar vaak niet aan bij. En omdat de besluitvorming uiteindelijk aan de raad is kan een raadgevend referendum de kloof tussen de politiek en inwoners juist vergroten in plaats van verkleinen.” Hij kreeg onder meer bijval van Hans Teklenburg (CDA): 

Meer succes had Cranendonck Actief met het voorstel met betrekking tot het agenderingsrecht. Hiermee kunnen inwoners van de gemeente Cranendonck onder bepaalde voorwaarden zelf een onderwerp op de raadsagenda zetten. Alle fracties behalve Pro6 stemden voor het voorstel.

De partij kon evenmin instemmen met het initiatiefvoorstel van het CDA. Dat gold ook voor de fractie ELAN, die het voorstel liever over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tilt. Pro6 wil vasthouden aan de eerder ingeslagen weg met burgerparticipatie. “Dit moet een zo groot mogelijke olievlek worden”, aldus Marie Beenackers. Haar partij is huiverig voor nieuwe ‘proefballonnetjes’, omdat ze het nog broze proces zouden kunnen verstoren. Beenackers sprak onder meer de vrees uit dat de ingediende voorstellen een averechts effect kunnen hebben op het vertrouwen van inwoners in de Cranendonckse politiek. 

Andere fracties waren van mening dat de ingeslagen weg op het gebied van burgerparticipatie prima gecombineerd kan worden met nieuwe instrumenten, die de invloed van inwoners op de besluitvorming versterken. Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief): “We moeten niet op één paard wedden, maar de stal juist vergroten.” 

Volgens Teklenburg dragen extra instrumenten juist bij aan het herstel van het vertrouwen in de politieke besluitvorming. Teklenburg: “We zijn daarom voor een breed palet aan mogelijkheden.”

Waar de partijen het wel allemaal over eens waren, is dat inwoners beter geïnformeerd moeten worden over de reeds bestaande mogelijkheden om mee te praten. Drieman: “We zijn bezig mensen de sleutel van hun eigen straat in handen te geven. Alleen weten ze vervolgens kennelijk onvoldoende de weg naar het gemeentehuis te vinden.”