In Memoriam: Ger Feijen

BUDEL – Op zaterdag 05 juni bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Ger Feijen is overleden. Ger is 74 jaar mogen worden. Hoewel we wisten dat Ger ernstig ziek was en zijn gezondheid de laatste weken sterk achteruit ging, kwam zijn overlijden toch als een grote schok. We zijn Ger heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft en wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Ger Feijen was ruim 50 jaar lid van sv Budel en heeft in die periode veel betekend voor sv Budel. Hij functioneerde vele jaren als coördinator van onze accommodatie vrijwilligers. Dit deed hij geheel op eigen wijze en werd hierin zeer gewaardeerd. Naast coördinator van de vrijwilligers was hij ook voetballer, clubscheidsrechter, elftalleider, grensrechter, nam hij zitting in de jeugdcommissie, maakte deel uit van het hoofdbestuur en van de commissie sponsoring reclameborden. De vele uren die Ger besteedde aan ‘zijn’ sv Budel zijn niet te tellen. Het waren er in ieder geval heel veel. Ger was met recht een clubman in hart en nieren. sv Budel was zijn lust en zijn leeven.

Op donderdag 20 mei 2021 was Ger voor de laatste keer op ons sportpark tussen ‘zijn’ mede vrijwilligers. Een zware opgave voor hem, maar hij wilde zo graag nog een keer op de plek zijn waar hij zoveel uren doorgebracht had in zijn leven… Zijn club. Voor zijn inzet als vrijwilliger van onze vereniging werd hij benoemd tot vrijwilliger van het jaar, ontving hij een gemeentelijke vrijwilligerspenning en werd benoemd tot erelid.

Op zaterdag 12 juni 2021 vindt het afscheid van Ger plaats met een bijeenkomst in De Borgh, waarna hij wordt begraven op de Algemene Begraafplaats in Budel.