Agenderen: Ja. Referendum: Helaas nee

In de raadsvergadering van vorige week was er goed en slecht nieuws voor eenieder die probeert onze inwoners meer invloed te geven op wat er in onze gemeente gebeurt.

We hebben allemaal de mond vol van ‘burgerparticipatie’ en we zetten daar ook zeker stappen vooruit (zie recente berichten uit o.a. Gastel en Maarheeze) maar inwoners echt een grotere rol geven bij (belangrijke) besluiten, dat gaat veel partijen in de gemeenteraad toch nog te ver. Bang als ze zijn voor ‘populisme’ of inwoners die ‘niet weten waar ze het over hebben’.

Cranendonck Actief! wil inwoners het recht geven een onderwerp dat hen bezighoudt direct op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daarbij heb je 50 handtekeningen nodig van Cranendonckse inwoners van 12 jaar en ouder. Goed nieuws! Het voorstel werd gelukkig door vier van de vijf partijen in de gemeenteraad gesteund. Alleen Pro6 stemde tegen.

Wij hopen echt dat de komende tijd flink gebruik wordt gemaakt van dit ‘recht op agendering’. Mocht u daar meer over willen weten, dan kunt u ons altijd bellen. Wij helpen u graag.

Een raadgevend referendum, een tweede voorstel van Cranendonck Actief!, dat vond naast ons alleen Elan een goed idee. De komende jaren komt bijvoorbeeld het voortbestaan van de gemeente Cranendonck (wel/geen herindeling) aan de orde. Wij vinden het ondenkbaar dat u als inwoners daarover niet het laatste woord zou hebben. Dan is een referendum een prima en objectief middel. Maar CDA, VVD en weer Pro6 willen die stap niet zetten. Herindeling is een te ingewikkeld onderwerp om aan u over te laten, aldus deze partijen. Wij vinden het heel slecht nieuws dat een meerderheid van de gemeenteraad zo weinig vertrouwen heeft in u als inwoner.

Een voorstel van het CDA om de voor- en nadelen van een burgerberaad (een steekproef onder inwoners die een probleem aanpakken) te onderzoeken hebben wij gesteund, zoals wij elk voorstel steunen om inwoners meer te betrekken bij de gemeente. Dit voorstel kreeg steun van CDA, VVD en ons. Voldoende voor een meerderheid. Opnieuw stemde Pro6 (en nu ook Elan) tegen dit voorstel.

Wij waren erg teleurgesteld dat ons voorstel voor referendum het niet heeft gehaald. Ook waren we zeer teleurgesteld in de houding van met name Pro6. Deze partij, die bij de laatste verkiezingen ‘anders besturen’ tot een van haar speerpunten maakte, stemde tegen alle voorstellen die een poging zijn onze gemeente wat anders te gaan besturen en u als inwoner meer invloed te geven.

In maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Als u met ons wil dat u meer directe invloed krijgt op wat er speelt in de gemeente, valt er dan inderdaad wat te kiezen.

Dat referendum komt er, als u dat wil.

Namens de fractie Cranendonck Actief!
Karel Boonen en Koen van Laarhoven