Gedrag in organisaties

HAMONT – Guido Valkeneers uit Hamont schreef samen met enkele collega’s een boek over hoe mensen zich in organisaties gedragen. Onder welke omstandigheden voelen medewerkers zich het best in hun vel? Hoe verlopen leerprocessen in organisaties? Wanneer zijn medewerkers het meest productief? Hoe kan samenwerken in een team hierbij een meerwaarde betekenen? En hoe kan de leider dit alles in goede banen leiden? Hoe kunnen medewerkers het best gegroepeerd worden in afdelingen? En welk is de invloed van de organisatiecultuur op het werk van de medewerkers? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in dit boek.    

Gedrag in organisaties. Een psychologische benadering biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van menselijk gedrag in organisaties. Die organisaties kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, scholen of begeleidingscentra. Het boek heeft een inleidend karakter en richt zich tot bachelor studenten in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen. Het boek is verder een ideaal naslagwerk voor professionals die meer zicht willen krijgen op de manier waarop mensen functioneren in groepen en welke leiderschapsstijlen het meest effectief zijn.

Voor meer informatie of bestelling: https://www.lannoocampus.be/nl/gedrag-organisaties