Nieuw schakeljaar ‘7 UP-GRADE’ moet leerlingen uit bso nog beter voorbereiden op hogere studies 


PELT- Atheneum VOX Pelt zet een samenwerking op met hogeschool PXL om vanaf 1 september van volgend schooljaar een 7e voorbereidend jaar in te richten voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. Dat extra jaar moet de slaagkansen van de studenten in het hoger onderwijs aanzienlijk vergroten. 

Slaagkansen vergroten
“Het is onze ambitie om leerlingen die uit het bso komen en willen verder studeren een goede basis te geven om hun hogere studies tot een goed einde te brengen”, zegt Björn Desair, directeur van Atheneum VOX Pelt. “We merken dat hier nood aan is bij onze leerlingen. Een aantal leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs wil alsnog hogere studies aanvatten, maar zij hebben hier omwille van hun praktijkgerichte opleiding niet altijd de juiste voorbereiding gehad. Door dit schakeljaar vergroten ze hun slaagkansen.” De studierichting met de toepasselijke aam ‘7e jaar UP-GRADE’ biedt een brede algemene kennisbasis aan met onder andere Nederlands, wiskunde, wetenschappen, vreemde talen en economie in het vakkenpakket. 

Samenwerking PXL

Om de voeling met de hogeschool te vergroten, gaan de zevendejaars ook effectief proeflessen volgen. “Hiervoor zijn we ingegaan op het aanbod van de PXL om één keer per maand een les te gaan bijwonen met onze leerlingen,” verduidelijkt Desair. “Op die manier weten ze echt waar ze voorstaan en kunnen we hen nog beter begeleiden in hun keuzeproces.” 

Uniek in de regio

VOX Pelt is momenteel de enige school in de regio die dit 7e studiejaar in het aanbod heeft. “We hopen dat studenten met het juiste profiel onze school zullen vinden om met de nodige motivatie aan zo’n uitbreidingsjaar te kunnen beginnen,” aldus de directeur. De maximumcapaciteit voor het schakeljaar is 18 leerlingen. Deze nieuwe studierichting gaat van start op 1 september 2021.