Cranendonck in Beeld

Lange ereprijs

Lange ereprijs (Veronica longifolia) is een overblijvende plant uit de Weegbreefamilie en staat in vochtige weilanden, aan slootkanten, rivieroevers en in struikgewas. Net als de meeste andere soorten ereprijs bloeit deze met blauwe, een beetje paarsige bloemen maar bij de lange ereprijs is dit veel opvallender want de plant is veel hoger (tot 1 meter) en bovendien staan de bloemen in een soort aar boven in de plant. In Nederland komen 24 soorten ereprijs voor. De bloeiwijze bestaat uit dichte, aarvormige trossen van kort gesteelde bloempjes en prachtige blauwe bloemaren die tot wel 15 cm lang kunnen worden en is een echte zomerbloeier. De bloemen bevatten nectar en stuifmeel en ze worden bestoven door bijen o.a. groefbijen, maskerbijen en diverse soorten hommels en vlinders. De naam ereprijs komt van een Frankische koning. Hij gebruikte Veronica op aanraden van een jager, hierdoor werd hij genezen van zijn melaatsheid. Daarom sprak hij over deze plant als eer en prijs. De naam Veronica zou afkomstig zijn van de heilige Veronica en is te danken aan het feit dat van sommige soorten de bloemen een beetje op een gezichtje lijken. De heilige Veronica depte het gelaat van de lijdende Christus met een doek waarop vervolgens een afdruk van zijn gelaat achterbleef. Vera betekent “waarlijke” en icon “afbeelding”. En daar zou dan de link liggen. In Noord-Amerika is het een wijdverbreide aangevoerde plant. In Nederland en België is Lange ereprijs een sierplant en waarschijnlijk zullen alle gevonden exemplaren wel verwilderd zijn. In bepaalde streken, bijvoorbeeld langs de Dommel, Dinkel en Overijsselse Vecht in Nederland, is de plant dusdanig lang ingeburgerd in en rond vochtige graslanden dat er soms getwijfeld wordt of ze er misschien van nature thuishoort. Dit exemplaar op de foto is gefotografeerd in Cranendonck en zal dus ook wel een verwilderde zijn. 

Foto en tekst Jan de Bruijn.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA