Hamont-Achel: financieel gezond én klaar voor het financieren van toekomstplannen!

HAMONT-ACHEL – Hamont-Achel sluit 2020 af met positieve financiële cijfers. Voor haar dagelijkse werking, exploitatie genoemd, realiseerden we een overschot van 4,1 miljoen euro. Dit overschot bedroeg in 2019 nog 2,8 miljoen euro, dus een verbetering van 1,3 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.

De grootste reden van de stijging van dit positief resultaat ligt voornamelijk aan minder uitgaven op exploitatie, mede ten gevolge van de corona-crisis. Het moeilijk invullen van openstaande vacatures zorgt ervoor dat de personeelsuitgaven beduidend lager liggen dan oorspronkelijk begroot. Financieel lijkt dit een goede zaak, maar het betekent wel dat de organisatie onder druk staat. Deze organisatie hebben we nodig om (investerings-) projecten te realiseren;  door corona hebben onze investeringsprojecten enige vertraging opgelopen.

De afgelopen jaren slaagden we erin structurele overschotten te realiseren op de dagelijkse werking (exploitatie). Dit was nodig om de komende jaren onze ambitieuze investeringen te financieren. In 2020 hebben we netto (uitgaven minus inkomsten) voor 2,0 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is 1,5 miljoen euro minder dan initieel begroot, maar heeft voornamelijk te maken met de vertraging van investeringsprojecten (omwille van corona) en het moeilijk invullen van personele tekorten binnen  kritische afdelingen.

Als we het exploitatie resultaat optellen bij het investeringsresultaat, dan bekomen we een budgettair resultaat van 2,1 miljoen euro voor 2020. Het cumulatief resultaat van de vorige jaren bedroeg 9,2 miljoen euro waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat (de reserve die we  ter beschikking hebben) einde 2020 is opgelopen tot 11,3 miljoen euro.  

Deze reserve hebben we nodig om onder andere de volgende projecten te kunnen uitvoeren:

 • Realisatie nieuwe sporthal De Koekoek 
 • Verhuis Achelse Tennisclub naar het Klein Eind
 • Aanleg gemeenschappelijke parking voor de Achelse schutterij en de Achelse Tennisclub
 • Herinrichting wegenis en aanleg riolering Klein Eind in functie van tennisclub en schutterij
 • Aanleg gescheiden riolering Achel-Statie-Beukenlaan en renovatie wegenis
 • Nieuwe fietspaden in de Salvatorstraat, op ’t Lo , de Haag en de Dijk
 • Renovatie van de kapel van de Ursulinen
 • Veilige schoolomgevingen
 • Onderhoud en vernieuwing voetpaden
 • Nieuw bezoekers- en onthaalcentrum aan de Achelse Kluis
 • Vernieuwing speeltuin De Koekoek
 • Omgevingsaanleg (groen en parking voor fiets en auto) De Koekoek

Tevens werden intussen de eerste stappen gezet voor de plannen van een nieuw Huis van de Burger waar we naast het centraliseren van de huidige stadsdiensten ook diverse andere diensten voor de burgers willen samenbrengen. We gaan hiermee de efficiëntie verhogen, de burgers nog beter van dienst zijn en  een ontmoetingsplaats creëren voor elke Hamont-Achelaar.

Kortom, we sluiten 2020 financieel zeer gezond af en we hebben de financiële middelen om de juiste investeringen op maat van Hamont-Achel in de komende jaren uit te rollen!