Ga investeren en stop met bezuinigen en OZB verhogen

CRANENDONCK – De afgelopen jaren heeft de gemeente Cranendonck stevig bezuinigd en jaarlijks de OZB fors verhoogd. Argument was steeds dat de financi le nood hoog was en dat vooral de zorg heel veel extra geld kostte. Elk jaar bleek het achteraf erg mee te vallen. De jaarrekening van 2018 was 3 miljoen minder negatief dan begroot, in 2019 was er 1,7 miljoen meer over dan begroot en 2020 spant de kroon: er blijft zelfs 4,3 miljoen over door allerlei meevallers en door de Coronacrisis. Zelfs het college van B&W gaf in de jaarrekening aan dat de bezuinigingen over 2020 niet nodig waren geweest. Nu we de cijfers van vorig jaar weten is het tijd om vooruit te kijken. In de kadernota, die nu voorligt

aan ons als gemeenteraad, presenteert het college de globale plannen voor 2022 en verder. Zelden hebben wij echter zo’n futloze kadernota gezien. Een groot deel van die eerder genoemde 4,3 miljoen wordt op de gemeentelijk spaarrekening gezet (de algemene reserve) en de extra OZB-verhoging van 4,8% (!) staat alweer ingepland. Het lijkt wel of het college er weinig zin meer in heeft, dit laatste jaar voor de verkiezingen. Amper nieuwe plannen en weer dezelfde bezuinigingen. Zo wordt 2022 een verloren jaar.

Wij als Cranendonck Actief! hebben wel wat suggesties voor betere bestedingen van

gemeenschapsgeld. Draai een aantal ongelukkige bezuinigingen terug; het kan!

– Laat Maarheeze een volwaardige bibliotheekvoorziening behouden.

– Zorg dat wij een goed draaiende en uitnodigende VVV krijgen.

– Hou op met verder bezuinigen op huishoudelijke hulp en op jeugdzorg: zorg goed voor onze kwetsbare inwoners. Ben die sociale gemeente waar we oog hebben voor iedereen.

– Schrap die verhoging en hou de OZB voor 2022 op hetzelfde peil als in 2021, dus 0%

verhoging.

Er liggen ook allerlei mogelijkheden om te investeren in onze gemeenschap.

– Zorg dat er veel meer en naar behoefte wordt gebouwd in Cranendonck. Voor jong en oud,

kleine woningen, appartementen en zorgwoningen. Er is de afgelopen jaren structureel te

weinig gebouwd en nieuwe plannen lopen steeds forse vertraging op.

– Pak de plannen voor de fietsbrug Dorplein-Weert weer op, ondanks dat de provincies

Limburg en Brabant geen geld willen bijdragen.

– Doe meer aan onderhoud van ons groen en onze wegen.

– Zorg dat het basisonderwijs in Dorplein en Schoot behouden blijft.

– En vooral: zorg dat de dienstverlening door de gemeente verbetert: wij krijgen heel veel

klachten over te lange procedures, niet of te laat beantwoorden van telefoontjes, mails en

brieven. De gemeente moet weer meer van en voor ons worden.

Cranendonck is een gezonde gemeente die een stootje kan hebben. We krijgen in de komende jaren ook nog extra geld van het Rijk en voor de jeugdzorg. Wij als Cranendonck Actief! zeggen: blijf investeren, ga niet onnodig bezuinigen en jaag onze inwoners niet op extra kosten.

Ingezonden door Koen van Laarhoven & Karel Boonen