Merels en kersen

REGIO – Nu de kersen rijp zijn, sommige soorten al wat eerder, andere wat later, komen de vogels in actie om zich tegoed te doen aan hun noodzakelijke voedselvoorziening. Vooral merels die eigenlijk alleseters zijn kunnen zich in deze periode nogal eens in de kersenbomen laten zien. Dat gebeurt soms tot ergernis van de bezitters van die bomen die nog even wilden genieten van hun fruit in de tuin. Maar pas als de kersen goed rijp tot overrijp zijn gaan deze fluitende vogels aan de slag. Het is voor de kersenbeheerder dus zaak om het juiste moment te kiezen om te plukken en er eventueel gelei van te kunnen maken. Als de kersen al in de boom beginnen te rotten dan is het toch te laat en kan de pluk maar beter overgelaten worden aan de vogels. Het kan als er merels in je boom zitten soms boeiend zijn om vanaf een verdekte plek te bespioneren hoe zij de kersen tot zich nemen. Het lijkt op teamwork want in de boom zitten een aantal merels die de kersen daadwerkelijk naar beneden werpen. Als er veel merels in de boom zitten zie je de kersen in overvloed de grond onder de boom op vallen. Op de grond zit de rest van de familie of clan te pikken en te genieten van die heerlijke vrucht. Waarschijnlijk is het voor die dieren makkelijker om in de kersen te pikken als die op de grond liggen dan wanneer ze nog aan de takken hangen. Niet alleen merels lusten de kersen graag. Ook de Vlaamse gaai, de ekster, kraai, kleinere vogels als het roodborstje en een kauw vinden hierin hun voedsel.