Kom uit uw kot

HAMONT-ACHEL – De Cultuurkring Hamont-Achel staat in de startpositie om vanaf september de presentaties van film, kunstgeschiedenis, klassieke muziek, speciale lezingen aan te bieden, gelegenheid te geven om te filosoferen en filosofische beschouwingen op te nemen. De organisatie heeft dus nog bijna twee maanden om te bezien in hoeverre het mond-neus-kapje en de 1,5 meter afstand hun werk hebben gedaan. Het gehele programma is te zien op de website cultuurkringhamontachel.jouwweb.be 

of via e-mail aan te vragen: cultuur.kring.hamont@gmail.com 

1,5 meter afstand

Het overgrote deel van het vorige seizoen heeft de Cultuurkring de pas moeten inhouden en bleef iedereen uit voorzorg in z’n kot. Dat veranderde noodgedwongen ook de levensstijl. De overheid die de weg terug naar een vertrouwde situatie heeft bepaald en begeleid maar ook wij allen die de ingevoerde maatregelen hebben opgevolgd komen nu op het punt om weer “uit het kot” te kunnen treden. Het is om die reden dat de Cultuurkring Hamont-Achel u uitnodigt om uw tijdelijke nieuwe kot de cinema Walburg en/of het Dienstencentrum De Kring te betreden.