Zonnepanelen en airco voor dienstencentrum

PELT – Het nieuwe gebouw van het Educatief Centrum Hoekstraat kampt met een probleem. Dit is op de gemeenteraad van 30 juni besproken. Bij warme dagen worden de bovenverdiepingen immers opgewarmd tot meer dan 40º. De vele grote ramen, opwarming door toestellen en personen maken het daar dan ook bijna onleefbaar. Bij de nieuwbouw van het centrum werd hier namelijk niet voldoende rekening gehouden. De kost van de bouw werd deels gedragen door de gemeente en deels door Syntra. De gemeente heeft de ontwerper in gebreke gesteld en beroep gedaan op een gerechtsdeskundige. Er werd een studiebureau aangetrokken om een oplossing te zoeken. Als resultaat hieruit blijkt dat het noodzakelijk is om airco’s te plaatsen die gevoed moeten worden door de plaatsing van zonnepanelen. De verdiepingen 1 (deels), 1+ en 2 zijn exclusief in gebruik door de gemeente en hierdoor zullen de kosten ten laste van de gemeente komen.