Gouden priesterjubileum en koninklijke onderscheiding voor pater Wim van Meijl

HAMONT/LEENDE – Op zaterdag 3 juli was het precies 50 jaar geleden dat pater Wim van Meijl uit Hamont tot priester werd gewijd. Dit gouden jubileum werd zondag in zijn ‘tweede thuis’ de Sint-Petrus’-Bandenkerk in Leende gevierd met een feestelijke heilige mis én het uitreiken van een koninklijke onderscheiding.

Door Roy de Leijer

Met het lintje werd Van Meijl zondagochtend onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Nederlandse onderscheiding voor zijn inzet en betrokkenheid bij de dorpsgemeenschappen in Leende en Sterksel. 

Een dag eerder, op zaterdag 3 juli, was het precies 50 jaar geleden dat Van Meijl tot priester werd gewijd. De Hamontenaar zag 76 jaar geleden, in de schaduw van de Achelse Kluis, het levenslicht in Borkel en Schaft. Hij groeide op als tweede oudste zoon in een boerengezin van tien kinderen.

De ambitie om priester te worden was er niet ineens, maar groeide gestaag. “In die tijd was het ook heel gebruikelijk om priester te worden. Ook veel van mijn ooms en tantes waren geestelijken”, vertelt de jubilaris.

In 1957 trad hij op 12-jarige leeftijd in de voetsporen van zijn ‘heerom’ door naar de Salvatorianen in Hamont te gaan en daar het klein seminarie te volgen. De pater genoot onderwijs aan het Salvatorcollege in Hamont, waar hij later zelf dertig jaar lang voor de klas zou staan. Vanaf 1973 doceerde hij de vakken Latijn, Nederlands en godsdienst aan het Salvatorcollege. 

De congregatie van de Salvatorianen werd in 1881 in Rome gesticht door pater Frans Jordan. Op 15 mei werd hij in Rome zalig verklaard. De pater reisde onder meer naar Hamont om bij de Belgisch-Nederlandse grens een nieuwe vestiging van de congregatie te stichten. In 1902 stond het klooster er.

Verschillende collega-paters uit het klooster in Hamont verleenden de afgelopen decennia assistentie bij Nederlandse parochies in de grensstreek. Ook Van Meijl, op dit moment de enige in Nederland actieve pater Salvatoriaan, trok voor het pastorale werk de grens over. Hij assisteerde bij pastoor Thijssen in Budel-Dorplein en nadien bij pastoor Küpers in Valkenswaard.

In 1992 werd de gouden jubilaris door bisschop Ter Schure vanwege het tekort aan priesters gevraagd het dekenaat Heeze onder zijn hoede te nemen. 

Vanaf 2003 is hij actief als pastoor in Leende en vanaf 2012 ook in Sterksel. Voor die tijd was hij in Sterksel voorzitter van het kerkbestuur. De parochietaken heeft hij op zich genomen nadat de Witte Paters zich terugtrokken en vertrokken uit Sterksel. 

Van Meijl bleef deken tot 2009, toen het dekenaat Heeze werd opgenomen in het nieuwe dekenaat Geldrop-Heeze-Valkenswaard. Na de samenvoeging van de vijf parochies in Heeze, Leende, Sterksel, Geldrop en Mierlo is aan Van Meijl per 1 september 2015 eervol ontslag verleend. Per die datum heeft hij zijn bestuurlijke taken in de nieuwe parochie neergelegd. Zijn pastorale taken in de geloofsgemeenschappen van Leende en Sterksel heeft hij voortgezet. Hij treedt nu op als assistent-pastor. De Hamontenaar denkt er voorlopig nog niet aan om te stoppen met het pastorale werk. Van Meijl: “Ik sta graag midden tussen de mensen. Zolang ik nog goed functioneer wil ik dit werk blijven doen.”

Hij is altijd woonachtig gebleven in het klooster in Hamont, waar de jubilaris tot op de dag van vandaag met zijn collega-paters en broeders in een woongemeenschap verblijft.