IVN Cranendonck – Beleef de natuur!

De Veldleeuwerik

Ook weer een vogel die we zeker een keer moeten benoemen. Denk wel dat iedereen hem kent en zeker een keer gehoord heeft maar het is wel een vogel die ook , net als zoveel andere, op de rode lijst staan en dat betekend dat deze vogel bedreigt en kwetsbaar is. Een van de grootste oorzaken is toch de laatste decennia de intensieve landbouw. Maar laten we niet al te somber zijn de heide gebieden in Nederland worden steeds beter verzorgd en in deze gebieden is ook een heel geschikt gebied gebleven voor de veldleeuwerik die zich daarop heeft aangepast.

Veldleeuwerik

Maar de graanvelden van vroeger zijn verdwenen en de ouderen onder ons kunnen zich de prachtige zang van de Leeuwerik in de zomertijd boven de graan velden nog goed herinneren. De zang is eigenlijk niet te beschrijven maar in de literatuur staat het omschreven als een tierelierende zang. Er is ook geen andere vogel zo vaak omschreven in de poëzie, gedichten en liedjes als de veldleeuwerik. Zeker in de baltstijd ,, de paartijd van vogels,, is de veldleeuwerik bijzonder actief. Luid kwetterend vliegt hij dan recht omhoog blijft minutenlang boven in de lucht hangen en laat zich weer luid zingend naar beneden vallen en dit typisch gedrag heeft ook te maken met het afbakenen van zijn territorium. Als je hem hoort is het toch vaak speuren in de lucht waar hij zich bevind want dat kan wel eens tot bijna 100 mtr hoog zijn. Maar je hebt wel even de tijd om te zoeken want zijn gezang kan ooit wel minuten lang aanhouden de langste aaneensluitende zangperiode van de veldleeuwerik is gemeten op bijna een uur. Je kunt dus zeker zeggen dat deze 40 gram wegende vogel een heel goed stel longen heeft waar ze ook trots op zijn en laten dat horen wij mensen mogen daar dan naar luisteren en van genieten. In de volksmond werd de veldleeuwerik vroeger ook wel ‘hemelwerker’ genoemd.

Nest van de veldleeuwerik

 Heeft het vrouwtje haar keuze gemaakt dan gaat ze een nest bouwen op de grond en dat kan soms al eind maart begin april zijn en ze legt daar gemiddeld 4 eitjes in die na 11 dagen weer uitkomen maar het ouderpaar moet nog zeker 4 weken hun jonge kroost verzorgen voordat ze zelfstandig zijn. Maar ook de veldleeuwerik heeft in juli zijn 2de legsel dus ook deze vogel heeft een druk broedjaar. Het is een trekvogel en zal in oktober ook weer naar het zuiden vertrekken om daar te overwinteren, maar ook een gedeelte blijft hier en zal pas bij sneeuw wat verder zuidelijker gaan. Doe zeker de wandelschoenen aan in deze periode want je hoeft echt niet ver te gaan om de prachtige zang van de veldleeuwerik te horen. Op de Gastelse hei, de paardenwei en bij de Schaapskooi ben je bijna zeker van dat je ze zult aantreffen.

Info  Harrie Hegge. h.hegge1@chello.nl

Vogelwerkgroep IVN Cranendonck