Advocaat Lynn

Hallo,

Bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf voegt de rechter verplicht een veroordeling toe tot betaling van een bijdrage aan het Slachtofferfonds.

Maar wat is dat nu precies, wie kan er beroep op doen en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

WAT?

Een solidariteitsfonds van de staat dat tussenkomt wanneer slachtoffers geen vergoeding voor de door hen geleden schade kunnen krijgen van de dader.

WIE?

Slachtoffers van een opzettelijke gewelddaad of daad van terrorisme, die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden (en soms hun erfgerechtigden).

VOORWAARDEN?

 • Voor feiten gepleegd in België.
 • Enkel voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit deze feiten.
 • Het moet gaan om een opzettelijke gewelddaad.
  • De gewelddaad moet gericht zijn tegen een persoon, niet tegen goederen of dieren.
  • De dader moet de intentie gehad hebben de daad te plegen.
  • Er moet ernstige lichamelijke of psychische schade zijn.

OF een daad van terrorisme

 • Moet erkend zijn door de overheid.
 • Er moet ernstige lichamelijke of psychische schade zijn.
 • Het niet mogelijk is om een vergoeding te krijgen van de dader: hij is onbekend of onvermogend. Het bewijs moet geleverd worden dat alle redelijke stappen ondernomen zijn om de schade op de eigenlijke dader te verhalen. Hier zijn uitzonderingen op, maar deze worden heel beperkt ingevuld.

Ben je slachtoffer geworden van een misdrijf? Wil je meer informatie over jouw rechten en de mogelijkheid tot het bekomen van een schadevergoeding? Aarzel niet mij te contacteren! Je kan een afspraak boeken op mijn kantoor in Achel, Meester Saklaan 36 per mail advocaat@lynnmeeuwissen.be , per telefoon (011/19.40.41 of 0493/25.45.31) of rechtstreeks een afspraak inplannen via mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Tot volgende maand,

Lynn