Opwaardering speeltuin en parochiecentrum Hamont-Lo

HAMONT-LO – Eind 2019, begin 2020 werd in Hamont-Lo een buurtanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat er – naast andere actiepunten – een duidelijke vraag is naar de opwaardering van het parochiecentrum en de daarbij horende speeltuin. Daarom organiseren de diensten Ouderen – Buurtzorg en Gezin – Jongeren een bevraging rond speelbeleving en aantrekking van het parochiecentrum en de speeltuin tijdens Hamont-Achel on Tour. 

Vanuit de analyse kwam er naar voor dat op dit moment de speeltuin en het parochiecentrum niet voldoende aantrekkelijk is om naartoe te gaan. Er ontbreekt gezelligheid, openheid en verbinding tussen de twee plekken. Nochtans is dat waar de buurt naar op zoek is: een plek waar je laagdrempelig en zonder verplichting elkaar kan ontmoeten. Met dit in het achterhoofd wordt een voorstel voor de opwaardering op tafel gelegd. 

Voorontwerp ter illustratie 
Het voorontwerp laat de buurtbewoners visueel kennismaken met hoe het terrein er zou kunnen gaan uitzien. Dit ontwerp zal toegelicht worden aan de woonwagen van Hamont-Achel on Tour. Bij de jongere buurtbewoners wordt gepeild en bevraagd naar de speelbeleving, bij de volwassen buurtbewoners naar de aantrekking van de publieke ruimte: waarom zou je hier willen komen of net niet? Met deze inbreng wordt het ontwerp vervolledigd. Woon jij in Hamont-Lo? Kom dan zeker langs bij de woonwagen van Hamont-Achel on Tour aan het parochiecentrum van ‘t Lo op woensdag 14 juli tussen 15.00 en 19.00 uur. Laat jouw mening horen! Jong of oud, ieders mening telt!