Geen grootschalig AZC in Cranendonck!

CRANENDONCK – Partij ELAN ziet een AZC in de huidige vorm met een opnamecapaciteit van 1500 vluchtelingen met aanmeldstraat niet zitten. Zo’n AZC staat in geen verhouding tot een kleine gemeente zoals Cranendonck. Door de vele incidenten zowel binnen als buiten het asielzoekerscentrum bereiken ons steeds meer signalen van inwoners dat ze zich steeds onveiliger voelen en zeer veel overlast ervaren met name in Maarheeze en Budel.

Het COA (centraal opvang asielzoekers) heeft nu INEENS haast met de aanvraag van een nieuw bestemmingsplan op de voormalige Nassau Dietz kazerne. Dit houdt in dat er een langdurig AZC met 1500 opvangplekken zal blijven in Cranendonck voor de komende 25 jaar en dat wij als gemeente daar GEEN zeggenschap meer over hebben. 

Sinds het AZC in 2014 in Cranendonck is gevestigd is gebleken dat het COA de gemaakte afspraken met onze gemeente nauwelijks nakomt. Wij als ELAN hebben hier al meermaals voor gewaarschuwd en hebben daar nu en in de toekomst absoluut helemaal geen vertrouwen in. ELAN is van begin af aan GEEN voorstander geweest van een grootschalig AZC in Cranendonck. Wij hebben al vaker gepleit voor een AZC van maximaal 500 vluchtelingen, géén veilige landers en géén grote overlastgevers.  De burgemeester van Rotterdam heeft enkele jaren terug al aangegeven dit soort overlast gevende gelukzoekers niet meer op te willen vangen, WIJ willen ze ook niet! Hopelijk krijgen we in de gemeenteraad bijval van de overige partijen om in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen dat de opvang van 500 vluchtelingen zonder veilige landers en overlastgevers het maximale is met ieder jaar een evaluatie. De motie van de gemeenteraad in december 2020 mbt. “Aanpak veiligheidsprobleem overlastgevers GVL-locatie door de rijksoverheid” heeft ELAN niet gesteund omdat deze motie niet oproept tot een kleiner AZC!!  Alleen een kleiner AZC zal in onze ogen minder overlast zal geven. ELAN is dus niet tegen de opvang van asielzoekers maar als de problemen niet opgelost worden zijn wij nog stelliger en zullen we wellicht pleiten voor sluiting van het AZC!!

Fractie ELAN.